Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 149 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lutego 2002 r. sygn. akt SK. 11/2001.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-02-25
Data wydania:2002-02-06
Data wejscia w życie:2002-02-25
Data obowiązywania:2002-02-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 149 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 15                — 928 —                Poz. 149


149

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 6 lutego 2002 r. sygn. akt SK. 11/2001. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Mączyński — przewodniczący, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska — sprawozdawca, Janusz Niemcewicz, Marek Safjan, Jerzy Stępień,

protokolant: Grażyna Szałygo,

z art. 2, art. 7, art. 9 w zw. z art. 131 i 141 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, art. 32, art. 45 oraz art. 67 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeka: Art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403) jest zgodny z art. 2, art. 32, art. 45 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto: w pozostałym zakresie postępowanie umarza na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z powodu niedopuszczalności orzekania.

po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2002 r. na rozprawie skargi konstytucyjnej Teodora Jana Szweja, z udziałem umocowanym przedstawicieli uczestników postępowania: skarżącego, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prokuratora Generalnego, dotyczącej niezgodności: — art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o zmianie ustawy o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 20, poz. 121), — art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 ze zmianami)

Andrzej Mączyński Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Janusz Niemcewicz Marek Safjan Jerzy Stępień

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 149 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 148 z 20022002-02-25

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji wydanych w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 147 z 20022002-02-25

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku uzyskiwania zezwoleń na wywóz do określonych państw odpadów innych niż niebezpieczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 146 z 20022002-02-25

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do przywozu z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 145 z 20022002-02-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Więziennej nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 144 z 20022002-02-25

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego okres i wysokość pobieranego przez posłów lub senatorów uposażenia, dodatków do tego uposażenia i składek od tych świadczeń, składu zespołu powypadkowego badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy sprawowaniu mandatu posła lub senatora oraz zakresu zadań Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu w stosunku do posłów i senatorów poszkodowanych w takim wypadku.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 143 z 20022002-02-25

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie sposobu wykonywania nadzoru w zakresie czynnej służby wojskowej żołnierzy pełniących służbę w sądach wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 142 z 20022002-02-25

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 141 z 20022002-02-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.