Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1508 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-31
Data wydania:2002-10-16
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-10-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1508 z 2002


Strona 1 z 15

Dziennik Ustaw Nr 180                — 11483 —                Poz. 1508


1508

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. Na podstawie art. 20 pkt 1 i 4 oraz art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) sądy apelacyjne, okręgowe i rejonowe oraz ich siedziby i obszary właściwości;

2) ośrodki zamiejscowe i wydziały zamiejscowe sądów okręgowych oraz wydziały zamiejscowe sądów rejonowych, utworzone poza siedzibą sądu;

3) wydziały rodzinne i nieletnich (sądy rodzinne), którym przekazano rozpoznawanie spraw należących do kompetencji wydziału rodzinnego i nieletnich z obszaru właściwości więcej niż jednego sądu rejonowego. §

2. Tworzy się:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach — Sąd Rejonowy w ˚orach;

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu — Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu;

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Włocławku — Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim. §

3. Tworzy się w Sądzie Okręgowym w Łodzi Wydział Zamiejscowy z siedzibą w Skierniewicach. §

4. Tworzy się:

1) w obszarze w Gdańsku: właściwości Sądu Okręgowego § 5.

1. Sądami apelacyjnymi w rozumieniu niniejszego rozporządzenia są sądy apelacyjne utworzone na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2001 r. Nr 64, poz. 654 i Nr 89, poz. 981).

2. Ustala się siedziby i obszary właściwości sądów apelacyjnych:

1) Sąd Apelacyjny w Białymstoku — obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Białymstoku, Łomży, Olsztynie i Suwałkach;

2) Sąd Apelacyjny w Gdańsku — obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Koszalinie, Słupsku, Toruniu i Włocławku;

3) Sąd Apelacyjny w Katowicach — obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach;

4) Sąd Apelacyjny w Krakowie — obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Kielcach, Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie;

5) Sąd Apelacyjny w Lublinie — obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Lublinie, Radomiu, Siedlcach i Zamościu;

6) Sąd Apelacyjny w Łodzi — obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Kaliszu, Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim;

7) Sąd Apelacyjny w Poznaniu — obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Szczecinie i Zielonej Górze;

8) Sąd Apelacyjny w Rzeszowie — obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Krośnie, Rzeszowie i Tarnobrzegu;

9) Sąd Apelacyjny w Warszawie — obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Ostrołęce, Płocku i Warszawie;

10) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu — obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Jeleniej Górze, Legnicy, Opolu, Âwidnicy i Wrocławiu. § 6.

1. Sądami okręgowymi w rozumieniu niniejszego rozporządzenia są sądy okręgowe utworzone na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

a) w Sądzie Rejonowym w Gdańsku: — Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, — Zamiejscowy Wydział w Pruszczu Gdańskim, Karny z siedzibą

b) w Sądzie Rejonowym w Wejherowie — Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Pucku;

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie, w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie: a) Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Wieliczce, b) Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Wieliczce.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1508 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1513 z 20022002-10-31

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2002 r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez składowanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1512 z 20022002-10-31

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 17 października 2002 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1511 z 20022002-10-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1510 z 20022002-10-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1509 z 20022002-10-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1507 z 20022002-10-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2002 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1506 z 20022002-10-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2002 r. w sprawie określenia struktury etatowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1505 z 20022002-10-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 2002 r. w sprawie uprawnień do kierowania przez żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pojazdami specjalnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1504 z 20022002-10-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 2002 r. w sprawie zwalniania i powoływania do czynnej służby wojskowej w 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1503 z 20022002-10-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2002 r. w sprawie podziału Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej i utworzenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Instytutu Rozwoju Miast.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1502 z 20022002-10-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz na polski obszar celny sprzętu do gier towarzyskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1501 z 20022002-10-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2002 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za podróże służbowe, przeniesienia lub oddelegowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1500 z 20022002-10-31

  Ustawa z dnia 27 września 2002 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-19 poz. 1596

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-29 poz. 1563

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-14 poz. 386

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-22 poz. 1755

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-26 poz. 1249


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.