Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1639 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-23
Data wydania:2002-11-05
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-11-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1639 z 2002


Strona 1 z 2
1639

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych. Na podstawie art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 106, poz. 1161 oraz z 2002 r. Nr 84, poz. 762) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) w pkt 7 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Rybniku — do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Âląskim i ˚orach;”, b) w pkt 21: — lit. a otrzymuje brzmienie: „a) Wydział Pracy — do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Chodzieży, Gnieźnie, Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Pile, Poznaniu, Rawiczu, Szamotułach, Âremie, Ârodzie Wielkopolskiej, Trzciance, Wągrowcu, Wolsztynie, Wrześni i Złotowie,”,

Dziennik Ustaw Nr 194                — 12204 —                Poz. 1639


— lit. c otrzymuje brzmienie: „c) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Poznaniu, Szamotułach, Âremie, Ârodzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i Wrześni,”;

2) w § 3 w ust. 2: a) w pkt 7 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) w Sądzie Rejonowym w Rybniku — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Rybniku i ˚orach oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Âląskim i ˚orach;”, b) pkt 14 otrzymuje brzmienie: „14) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krośnie: a) w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku, b) w Sądzie Rejonowym w Krośnie — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Brzozowie i Krośnie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku i Sanoku, c) w Sądzie Rejonowym w Przemyślu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Jarosławiu, Lubaczowie, Przemyślu i Przeworsku, d) w Sądzie Rejonowym w Sanoku — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Lesku i Sanoku;”, c) pkt 25 otrzymuje brzmienie: „25) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu: a) w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Grodzisku Wielkopolskim i Nowym Tomyślu, b) w Sądzie Rejonowym w Koninie — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz

do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Kole, Koninie, Słupcy i Turku, c) w Sądzie Rejonowym w Poznaniu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Chodzieży, Gnieźnie, Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Pile, Poznaniu, Rawiczu, Szamotułach, Âremie, Ârodzie Wielkopolskiej, Trzciance, Wągrowcu, Wolsztynie, Wrześni i Złotowie, d) w Sądzie Rejonowym w Ârodzie Wielkopolskiej — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Ârodzie Wielkopolskiej i we Wrześni;”, d) w pkt 35 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) w Sądzie Rejonowym w Toruniu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Aleksandrowie Kujawskim, Brodnicy, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Grudziądzu, Lipnie, Radziejowie, Rypinie, Toruniu, Wąbrzeźnie i Włocławku,”, e) w pkt 36 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie — Sądy Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jako trzy wydziały: — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Âródmieścia w Warszawie, część miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bielany i ˚oliborz oraz gminę Izabelin z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie oraz obszar właściwości Sądu Rejonowego w Legionowie, a także do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla Warszawy-Pragi w Warszawie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Âródmieścia w Warszawie i Wołominie, — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, część miasta stołecznego

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1639 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1641 z 20022002-11-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 listopada 2002 r. sygn. akt SK. 40/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1640 z 20022002-11-23

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1638 z 20022002-11-23

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1637 z 20022002-11-23

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1636 z 20022002-11-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie stawek opłaty za wydanie specjalnego zezwolenia połowowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1635 z 20022002-11-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1634 z 20022002-11-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1633 z 20022002-11-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1632 z 20022002-11-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1631 z 20022002-11-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1630 z 20022002-11-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary.

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1629 z 20022002-11-23

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-24 poz. 238

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-27 poz. 1054

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-25 poz. 762

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-25 poz. 722

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-15 poz. 136

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.