Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1801 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-16
Data wydania:2002-11-13
Data wejscia w życie:2002-12-31
Data obowiązywania:2002-12-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1801 z 2002


1801

USTAWA z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego. Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 556 i Nr 160, poz. 1083, z 2000 r. Nr 62, poz. 717 oraz z 2001 r. Nr 106, poz. 1149) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art. 1. §

1. Kodeks postępowania karnego wchodzi w życie z dniem 1 września 1998 r. z zastrzeżeniem §

2. §

2. Przepisy art. 647 i art. 650 § 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.”;

2) w art. 5 uchyla się §

2. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1801 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1804 z 20022002-12-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1803 z 20022002-12-16

  Ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy.

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1802 z 20022002-12-16

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1800 z 20022002-12-16

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podstawa wyliczenia emerytury

  Emeryt zawiesza pobieranie emerytury wykonując pracę zarobkową, uzyskuje większe dochody niżby otrzymywał z emerytury. Są pogłoski o zmianie ustawy o zaopatrzeniu (...)

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Przepisy regulujące umowę sprzedaży

  Jakie regulacje obowiązują w sytuacji, gdy firma sprzedająca nie dysponuje Ogólnymi Warunkami Sprzedaży? Czy jest to Kodeks Cywilny?

 • Obowiązek przerejestrowania spółki

  Jaka podstawa prawna nakazywała przerejestrowanie do dnia 31.12.2003 r.spółki z o.o. z rejestru handlowego do KRS i jakie przepisy regulują obecnie funkcjonowanie tej (...)

 • Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

  Zostałem skazany w 1995 r. za niedopełnienie obowiązków. W więzieniu przesiedziałem 1 rok i 9 miesięcy. Następnie zostałem uniewinniony przez Sąd Najwyższy w 1997r. (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.