Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 266 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-03-26
Data wydania:2002-02-15
Data wejscia w życie:2002-04-10
Data obowiązywania:2002-03-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 266 z 2002


266

USTAWA z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Art. 1. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i 528, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 oraz z 2001 r. Nr 94, poz. 1032 i Nr 138, poz. 1567) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 25 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Zasady obniżania uposażenia posłów i senatorów uniemożliwiających, poprzez rażące naruszanie przepisów odpowiednich regulaminów, pracę Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów, oraz nieuczestniczących, bez usprawiedliwienia, w posiedzeniach Sejmu lub Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów, określają regulaminy Sejmu i Senatu.”;

2) w art. 42 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Zasady obniżania i utraty prawa do diety parlamentarnej posłów i senatorów uniemożliwiających, poprzez rażące naruszanie przepisów odpowiednich regulaminów, pracę Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów, oraz nieuczestniczących, bez usprawiedliwienia, w posiedzeniach Sejmu lub Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów, określają regulaminy Sejmu i Senatu.” Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 266 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 271 z 20022002-03-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 270 z 20022002-03-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 269 z 20022002-03-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 268 z 20022002-03-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 267 z 20022002-03-26

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.