Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 267 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-03-26
Data wydania:2002-03-22
Data wejscia w życie:2002-03-27
Data obowiązywania:2002-03-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 267 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 27                — 1594 —                Poz. 267


267

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Na podstawie art. 96 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 20, poz. 201) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu: „§ 7a. Bloczki mandatów karnych używane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia mogą być stosowane do dnia 31 lipca 2002 r.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 marca 2002 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 267 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 271 z 20022002-03-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 270 z 20022002-03-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 269 z 20022002-03-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 268 z 20022002-03-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 266 z 20022002-03-26

  Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-26 poz. 267

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-08 poz. 521

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Urzędu Miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-18 poz. 1422

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Inspektoratu Kolejnictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-18 poz. 1423

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-06 poz. 635

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.