Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 465 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-10
Data wydania:2002-04-23
Data wejscia w życie:2002-05-25
Data obowiązywania:2002-05-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 465 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 53                — 3985 —                Poz. 465


465

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego. Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje: §

1. Do dnia 31 grudnia 2002 r. ustanawia się kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się obniżone zerowe stawki celne. §

2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 146, poz. 1639 i z 2002 r. Nr 1, poz. 18). § 3.

1. Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, jest dokonywane w proporcji do liczby osób składających kompletne wnioski, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. W przypadku gdy z wniosków złożonych w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia wynika zapotrzebowanie niższe niż wielkości ustanowionych kontyngentów, rozdysponowanie kontyngentów jest dokonywane według kolejności złożenia kompletnych wniosków. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. (poz. ...)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SI¢ KONTYNGENTY TARYFOWE ILOÂCIOWE

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 465 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 470 z 20022002-05-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 469 z 20022002-05-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 468 z 20022002-05-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz z zagranicy niektórych surowców do produkcji żywności dla osób będących na diecie bezglutenowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 467 z 20022002-05-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre komponenty przywożone z zagranicy dla przemysłu telekomunikacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 466 z 20022002-05-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz nasion polskich odmian buraków cukrowych reprodukowanych za granicą przeznaczonych do uzyskania kwalifikowanego materiału siewnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 464 z 20022002-05-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych towarów przywożonych z zagranicy do eksploatacji statków morskich i jednostek żeglugi śródlądowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 463 z 20022002-05-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 462 z 20022002-05-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 461 z 20022002-05-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 460 z 20022002-05-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-27 poz. 343

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych ilościowych na przewóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-06 poz. 1200

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-29 poz. 276

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-31 poz. 483

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-30 poz. 119

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.