Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 66 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie uprawiania dalekowschodnich sportów i sztuk walki oraz kick-boxingu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-22
Data wydania:2002-11-12
Data wejscia w życie:2003-02-06
Data obowiązywania:2003-01-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 66 z 2003


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 66 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 77 z 20032003-01-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i metod wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji w zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 76 z 20032003-01-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną żywności

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 75 z 20032003-01-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, z tytułu których przysługują odszkodowania określone w ustawie

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 74 z 20032003-01-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 73 z 20032003-01-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie zakresu i terminów informacji kwartalnych sporządzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. dotyczących akcji i udziałów objętych przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także wysokości prowizji z tytułu zarządzania i zbywania tych akcji i udziałów

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 72 z 20032003-01-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez organy celne czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa oraz sposobu dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 71 z 20032003-01-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wyodrębnionych komórek organizacyjnych administracji celnej, w których funkcjonariusze celni wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 70 z 20032003-01-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie form, metod, trybu i warunków wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy celne

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 69 z 20032003-01-22

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 68 z 20032003-01-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 8 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 67 z 20032003-01-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i sposobu wydawania funkcjonariuszom finansowych organów dochodzenia i niefinansowych organów dochodzenia upoważnień do wymierzania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe oraz szczegółowych zasad ich wymierzania i sposobu uiszczania

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 65 z 20032003-01-22

  Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 64 z 20032003-01-22

  Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 63 z 20032003-01-22

  Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.