Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 610 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-16
Data wydania:2003-04-11
Data wejscia w życie:2002-04-16
Data obowiązywania:2003-04-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 610 z 2003


610

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 11 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej Na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 67, poz. 617) w § 2 ust. 1—4 otrzymują brzmienie: „1. Funkcjonariusz w korpusie oficerów Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie, w wysokości:

1) generał: a) mężczyzna b) kobieta — 3 590,33 zł, — 3 636,98 zł,

1) mężczyzna

2) kobieta — 1 812,78 zł, — 1 811,17 zł.

3. Funkcjonariusz w korpusie podoficerów Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości:

1) mężczyzna

2) kobieta — 1 789,81 zł, — 1 788,20 zł.

4. Funkcjonariusz w korpusie szeregowych Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości:

1) mężczyzna

2) kobieta — 1 724,52 zł, — 1 722,91 zł.”

2) oficer od stopnia pułkownika do stopnia majora: a) mężczyzna — 1 895,51 zł, b) kobieta — 1 893,90 zł,

3) oficer od stopnia kapitana do stopnia podporucznika: a) mężczyzna — 1 863,24 zł, b) kobieta — 1 861,63 zł.

2. Funkcjonariusz w korpusie chorążych Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie, w wysokości:

§

2. Osobie zwolnionej ze Służby Więziennej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2003 r., która była funkcjonariuszem w służbie stałej, przysługują równoważniki za 2003 r. w wysokości określonej w niniejszym rozporządzeniu. §

3. Stawki równoważników pieniężnych, określonych w § 1, przysługują funkcjonariuszom od dnia 1 kwietnia 2003 r. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 610 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 612 z 20032003-04-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 611 z 20032003-04-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 609 z 20032003-04-16

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal apteki zakładowej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 608 z 20032003-04-16

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych z aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 607 z 20032003-04-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobów postępowania w zakresie kontroli weterynaryjnej w przypadku wprowadzania i wyprowadzania towarów do składu celnego, wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 606 z 20032003-04-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie upoważnienia wojewódzkich inspektorów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 605 z 20032003-04-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie organizacji inspektoratów weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 604 z 20032003-04-16

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie książeczki żeglarskiej i opłat za jej wystawienie

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 603 z 20032003-04-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 602 z 20032003-04-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 601 z 20032003-04-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 600 z 20032003-04-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości oprocentowania długoterminowych kredytów o stałej stopie procentowej udzielanych przez banki na cele związane z budownictwem mieszkaniowym

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 599 z 20032003-04-16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie Tatrzańskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 598 z 20032003-04-16

  Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 597 z 20032003-04-16

  Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 596 z 20032003-04-16

  Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 595 z 20032003-04-16

  Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 594 z 20032003-04-16

  Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-19 poz. 251

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-17 poz. 868

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-01 poz. 1295

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-05 poz. 617

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-11 poz. 157

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.