Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 623 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-18
Data wydania:2003-04-15
Data wejscia w życie:2003-04-18
Data obowiązywania:2003-04-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 623 z 2003


623

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. Nr 193, poz. 1616) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Stawki uposażenia zasadniczego w wysokości określonej w załączniku do niniejszego rozporządzenia przysługują funkcjonariuszom Agencji Wywiadu od dnia 1 stycznia 2003 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Dziennik Ustaw Nr 67                — 4276 —                Poz. 623


Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. (poz 623)

TABELA STAWEK UPOSA˚ENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY AGENCJI WYWIADU Stawka uposażenia zasadniczego w złotych Grupa zaszeregowania funkcjonariusze nieobjęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym 6 385 4 820 4 460 4 135 3 865 3 610 3 105 2 775 2 590 2 330 2 105 1 940 1 780 1 670 1 590 1 505 1 445 1 385 1 340 1 280 1 220 1 180 1 145 1 110 1 075 funkcjonariusze objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym 7 640 5 760 5 335 4 945 4 625 4 320 3 715 3 320 3 100 2 790 2 520 2 325 2 135 2 005 1 905 1 805 1 735 1 665 1 605 1 535 1 460 1 415 1 375 1 335 1 290

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 623 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 633 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 632 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych w sytuacji, gdy brak jest odpowiedniego weterynaryjnego produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 631 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 630 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 629 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 628 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 627 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dni 7 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia urządzeń technicznych podlegających Wojskowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 626 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać analizatory wydechu

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 625 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać refraktometry

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 624 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 622 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 621 z 20032003-04-18

  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"

porady prawne online

Porady prawne

 • Renta inwalidzka i świadczenie pieniężne żołnierza

  Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej przysługuje (...)

 • Zajęcie poborów za zaległe alimenty

  Jestem żołnierzem zawodowym w trakcie rozwodu mam zasądzone alimenty na nie pracującą żonę i dzieci. Zalegam żonie z alimentami. Żona podała do komornika aby ściągnął (...)

 • Wynagrodzenie za dyżur w szpitalu

  Jak w świetle obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy i wynagrodzenia przedstawia się sprawa dyżurów medycznych w szpitalach?

 • Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej

  Pracowałem w wojsku przez 7 lat. Następnie leczyłem się psychiatrycznie na depresję i nerwicę. Jeżeli złożę wypowiedzenie w pracy, czy przy zwolnieniu zachowam wszystkie (...)

 • Prawo do odsetek od zawieszonego uposażenia

  Jestem policjantem w 2003 roku wstrzymano mi 50 % nagrody rocznej oraz 50% dodatku służbowego miesięcznego. W wyniku przegranych spraw w NSA w dniu 01.12.2004 roku wyrównano (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-22 poz. 1616

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-15 poz. 1350

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-15 poz. 1349

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-15 poz. 1406

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-15 poz. 387

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.