Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 921 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 2003 r. sygn. akt K 44/02

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-04
Data wydania:2003-05-28
Data wejscia w życie:2003-06-04
Data obowiązywania:2003-06-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 921 z 2003


Dziennik Ustaw Nr 99                — 6744 —                Poz. 921


921

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 28 maja 2003 r. sygn. akt K 44/02 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Safjan — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Teresa Dębowska-Romanowska, Marian Grzybowski, Wiesław Johann — sprawozdawca, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Ewa Łętowska, Marek Mazurkiewicz, Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Jadwiga Skórzewska-Łosiak, Jerzy Stępień, Marian Zdyb, Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Dorota Raczkowska-Paluch,

z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2) pytania prawnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie — V Wydziału Lustracyjnego o zbadanie zgodności art. 1 powołanej w punkcie 1 ustawy z dnia 13 września 2002 r. we wskazanym tam zakresie, a na wypadek pozytywnej odpowiedzi na powyższe, o zbadanie zgodności art. 2 ust. 1 tejże ustawy, z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeka: Art. 1 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. Nr 175, poz. 1434), w części dotyczącej art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434) jest niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Marek Safjan Jerzy Ciemniewski Teresa Dębowska-Romanowska Marian Grzybowski (zd. odrębne) Wiesław Johann Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Ewa Łętowska (zd. odrębne) Marek Mazurkiewicz (zd. odrębne) Andrzej Mączyński Janusz Niemcewicz Jadwiga Skórzewska-Łosiak Jerzy Stępień Marian Zdyb Bohdan Zdziennicki (zd. odrębne)

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy i sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 28 maja 2003 r.:

1) wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności art. 1 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. Nr 175, poz. 1434), w części dotyczącej art. 4 ust. 3 dodanego do ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, ze zm.),

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 921 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 920 z 20032003-06-04

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2003 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 919 z 20032003-06-04

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 918 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 917 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 916 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków dla chowu i hodowli poszczególnych grup zwierząt w ogrodach zoologicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 915 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 914 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie aplikacji prokuratorskiej w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 913 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 912 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 911 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Radoszyce w województwie świętokrzyskim

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 910 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 909 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie szczególowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 908 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wysokości i terminu wypłaty płatności kompensacyjnych plantatorom ziemniaków

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 907 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie jednostkowych kar za usuwanie drzew

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 906 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usuwanie drzew lub krzewów

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 905 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie sprawozdań przedsiębiorców korzystających z pomocy publicznej

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

  Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi (...)

 • Potwierdzenie uprawnienia do zajmowania lokalu

  Jak rozumieć Art. 9. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który w ustępie 2 stanowi: "Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.