Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 1112 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-01
Data wydania:2004-04-27
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-05-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 1112 z 2004


1112

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego Na podstawie art. 78 ust. 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Audycje wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego rozpowszechniane są w dniach od 29 maja 2004 r. do 11 czerwca 2004 r.

2. Łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych w programach ogólnokrajowych „Telewizji Polskiej — Spółka Akcyjna”, zwanej dalej „Telewizją Polską”, wynosi 900 minut, w tym:

1) w Programie 1 — 360 minut;

2) w Programie 2 — 360 minut;

3) w Programie TV Polonia — 180 minut.

Dziennik Ustaw Nr 104                — 7612 —                Poz. 1112


3. Łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych w programach ogólnokrajowych „Polskiego Radia — Spółka Akcyjna”, zwanego dalej „Polskim Radiem”, wynosi 1200 minut, w tym:

1) w Programie 1 — 300 minut;

2) w Programie 2 — 200 minut;

3) w Programie 3 — 300 minut;

4) w Programie 4 — 200 minut;

5) w Programie dla zagranicy — 200 minut.

4. W każdym programie regionalnym Telewizji Polskiej łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych wynosi 600 minut.

5. W każdej spółce radiofonii regionalnej łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych wynosi 1200 minut. § 2.

1. Telewizja Polska rozpowszechnia audycje wyborcze:

1) w Programie 1 w dnia: 29 maja, 2 czerwca, 7 czerwca w godzinach 18.05—18.55, a ponadto w dniach 1 i 8 czerwca w godzinach 22.00—23.00 oraz w dniu 3 czerwca w godzinach 22.00—22.45 i w dniu 9 czerwca w godzinach 18.05—18.50;

2) w Programie 2 w dniach: od 31 maja do 4 czerwca i od 7—9 czerwca w godzinach 17.20—17.50, a ponadto w dniach 5 i 11 czerwca w godzinach 17.00—18.00;

3) w TV Polonia w dniach 7 i 8 czerwca w odpowiednich pasmach czasowych;

4) w programach regionalnych w dniach od 31 maja do 4 czerwca i w dniach 7—9 czerwca w godzinach 19.00—20.00, a ponadto w dniach 5 i 6 czerwca w godzinach 11.00—12.00.

2. Polskie Radio rozpowszechnia audycje wyborcze:

1) w Programie 1, codziennie pomiędzy godziną 19.05 a 19.30;

2) w Programie 2: a) od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 7.37 a 7.55, b) w soboty pomiędzy godziną 7.40 a 7.58, c) w niedziele i święta pomiędzy a 8.38; godziną 8.20

3) w Programie 3, codziennie pomiędzy godziną 6.05 a 6.30;

4) w Programie 4: a) od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 20.35 a 20.53, b) w soboty, w niedziele i święta pomiędzy godziną 20.40 a 20.58;

5) w programie dla zagranicy, codziennie pomiędzy godziną 23.10 a 23.28.

3. Spółki radiofonii regionalnej rozpowszechniają audycje wyborcze codziennie i wykorzystują w całym okresie rozpowszechniania audycji wyborczych co najmniej 80% czasu przeznaczonego na audycje wyborcze w godzinach 6.00—9.00, 12.00—13.00 i w godzinach 17.00—22.00. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: D. Waniek

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 1112 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 1111 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oznakowania wyrobów medycznych znakiem CE

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 1110 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 1109 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedstawiania przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji oraz wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 1108 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 1107 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłaszania niespodziewanego ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 1106 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania dotyczącego procedury wzajemnego uznania

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 1105 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przewozu żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 1104 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu pracy Rady do Spraw Monitoringu

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 1103 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 1102 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 1101 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu dokumentacji niezbędnej do oceny nowej substancji oraz wykazu jednostek naukowych właściwych do dokonania oceny ze względu na przedmiot wniosku

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 1100 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu działania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 1099 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych określających i koordynujących program monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 1098 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przeprowadzania urzędowej kontroli żywności

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 1097 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 1096 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 1095 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego dotyczącego żywności wprowadzonej po raz pierwszy do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 1094 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

porady prawne online

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Jak złożyć protest wyborczy do sądu?

  Mam pewne podejrzenia że podczas wyborów na wójta doszło do nieprawidłowego segregowania kart do głosowania. Chciałbym złożyć protest wyborczy do sądu. W jaki (...)

 • Prawo właściwe w umowach z Kanadą

  Jakie jest prawo właściwe w umowie zawartej miedzy obywatelem Polski a Kanady?

 • Termin wypłaty kwoty przez syndyka

  Otrzymałem od syndyka prośbę o podanie numeru konta do wypłaty środków z masy zlikwidowanego dłużnika. Dłużnik nie wykonał układu i został poddany procedurze (...)

 • Obniżenie czasu pracy

  Czy obniżenie czasu pracy dotyczy osoby zatrudnionej na 1/2 etatu czy na 3/5 etatu?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-24 poz. 1211

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-21 poz. 992

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych.

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-27 poz. 917

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zasad i sposobu łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych przez komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-06 poz. 583

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-14 poz. 1146

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.