Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 719 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-23
Data wydania:2004-04-16
Data wejscia w życie:2004-04-30
Data obowiązywania:2004-04-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 719 z 2004


719

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 16 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz.1188 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 627) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 13 otrzymuje brzmienie: „§

13. W przypadku przesyłek z zadeklarowaną wartością i przekazów pocztowych przekraczających graniczną wartość przesyłki lub przekazu pocztowego, doręczenie może być dokonane poprzez pozostawienie zawiadomienia

———————

1)

o nadejściu przesyłki lub przekazu wraz z informacją o miejscu i terminie odbioru.”;

2) w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przemieszczania paczek pocztowych zawierających:

1) pszczoły lub pisklęta ptactwa domowego, jeżeli nadawca zabezpieczył przesyłkę w sposób gwarantujący utrzymanie funkcji życiowych przemieszczanych zwierząt;

2) próbki z mlekiem, jeżeli nadawca umieścił je w nietłukącym się opakowaniu i zabezpieczył przed wylaniem zawartości. Do paczek, o których mowa w pkt 1 i 2, stosuje się przepisy § 24 i 42.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 719 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 729 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 728 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 727 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 726 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 725 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 724 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do sprawowania funkcji syndyka w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 723 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 722 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków weterynaryjnych wymaganych przy wytwarzaniu pasz leczniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 721 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 720 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla handlu i przy przywozie świeżego mięsa drobiowego

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 718 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia ostatecznego środka ochronnego w postaci opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny elektrycznych żelazek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 717 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 716 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 715 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 714 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty, których przedmiotem działalności będzie dokonywanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 713 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Agencji Rynku Rolnego agencją płatniczą

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 712 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznaniu nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 711 z 20042004-04-23

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów nauczyciela

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.