Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 787 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu głównych dróg tranzytowych, po których za jednokrotny przejazd niektórych pojazdów przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy lub niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy są obowiązani do uiszczania opłaty dodatkowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-27
Data wydania:2004-04-20
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-04-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 787 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 84                — 5409 —                Poz. 787


787

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu głównych dróg tranzytowych, po których za jednokrotny przejazd niektórych pojazdów przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy lub niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy są obowiązani do uiszczania opłaty dodatkowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1953) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się wykaz głównych dróg tranzytowych, po których za jednokrotny przejazd pojazdu sil———————

1)

nikowego lub zespołu pojazdów o nacisku osi pojedynczej ponad 98 kN (10,0 t) do 112,7 kN (11,5 t), w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy lub niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy są obowiązani do uiszczania opłaty dodatkowej — określony w załączniku do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2008 r. Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. (poz. 787)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

Lp.

Nr drogi międzynarodowej E 28 E 30 E 36 E 40 E 65 E 67 E 75 E 77 E 261 E 371 E 372 E 373 E 462

Nr drogi krajowej 6, 3, 1 2 18, 4 4, 88, 94, 1 3 8 1 7 5 9 2, 17,12 17, 12 4, 1

Wykaz głównych dróg tranzytowych, po których jednokrotny przejazd podlega opłacie dodatkowej granica państwa — Kołbaskowo — Szczecin — Goleniów — Koszalin — Gdańsk granica państwa — Âwiecko — Âwiebodzin — Poznań — Łowicz — Warszawa — Siedlce — Terespol — granica państwa granica państwa — Olszyna — Legnica granica państwa — Jędrzychowice — Krzywa — Wrocław — Gliwice — Katowice — Chrzanów — Kraków — Rzeszów — Radymno — granica państwa Âwinoujście — Wolin — Goleniów — Szczecin — Âwiebodzin — Jelenia Góra — Jakuszyce — granica państwa granica państwa — Budzisko — Suwałki — Białystok — Warszawa — Piotrków Tryb. — Wrocław — Kłodzko — Kudowa Słone — granica państwa Gdańsk — Âwiecie — Krośniewice — Łódź — Piotrków Tryb. — Katowice — Cieszyn — granica państwa Gdańsk — Elbląg — Warszawa — Radom — Kraków — Chyżne — granica państwa Âwiecie — Poznań — Wrocław Radom — Rzeszów — Barwinek — granica państwa Warszawa — Lublin — Hrebenne — granica państwa Lublin — Piaski — Chełm — Dorohusk — granica państwa Kraków — Chrzanów — Brzęczkowice — Tychy — Bielsko-Biała — Cieszyn — granica państwa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 787 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 795 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 794 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w niektórych jednostkach publicznej służby krwi

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 793 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo artykułów spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 792 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 791 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 790 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru miesięcznego raportu połowowego

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 789 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 788 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania Komisji Prawa Autorskiego, wynagradzania jej członków, wysokości opłat za postępowanie przed tą Komisją oraz zasad ich wnoszenia

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 786 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie przez podatnika podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu nabytego z terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 785 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu nabytego z terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 784 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 783 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 782 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 781 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 780 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 779 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 778 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielania kredytu na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 777 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie środków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych

porady prawne online

Porady prawne

 • Niezarobkowy przewóz drogowy

  Nie prowadzę działalności związanej z transportem (przewozem zarobkowym osób), ale mam własny autokar (45 miejsc). Co jest wymagane, ażebym mógł przewozić tym autobusem (...)

 • Licencja na prowadzenie transportu drogowego

  Czy prowadząc zagraniczny transport drogowy rzeczy samochodem o masie całkowitej do 3,5 t muszę posiadać licencję?

 • Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

  Jestem właścicielem firmy zajmującej się sprzedażą pojazdów ciężarowych i osobowych i eksportem poza granice UE. Dużo pojazdów sprzedaję obywatelom Ukrainy. Poniższe (...)

 • Licencja na transport rzeczy

  W jakich przypadkach wymagane jest uzyskanie licencji na transport rzeczy?

 • Wymagania dla pojazdów specjalnych

  W związku z prowadzoną działalnością w zakresie czyszczenia separatorów, kanalizacji i odstojników przemysłowych oraz unieszkodliwiania wybranych odpadów ciekłych (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-18 poz. 759

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek uprawnionych do jej pobierania.

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-27 poz. 397

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek uprawnionych do jej pobierania.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-14 poz. 483

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Ukrainy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek właściwych do jej pobierania.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-26 poz. 760

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru karty opłaty dodatkowej za jednokrotny przejazd po głównych drogach tranzytowych

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-13 poz. 1789

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby promes i licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy do dnia 31 grudnia 2002 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.