Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 867 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-30
Data wydania:2004-03-19
Data wejscia w życie:2004-04-30
Data obowiązywania:2004-04-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 867 z 2004


867

USTAWA z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60 i Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719, z 1997 r. Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158, poz. 1044, z 1999 r. Nr 27, poz. 243, Nr 63, poz. 702 i Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 72, poz. 744 i 746 oraz z 2003 r. Nr 104, poz. 962 i Nr 188, poz. 1839) po art. 10b dodaje się art. 10c w brzmieniu: „Art. 10c. Dopłaty do oprocentowania kredytów zaciągniętych od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r. przez krajowych przedsiębiorców prowadzących produkcję rolniczą, z przeznaczeniem na:

1) zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolniczej,

2) zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,

3) postęp biologiczny w rolnictwie — mogą być stosowane za okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia otrzymania kredytu.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 867 z 2004 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Przepisy regulujące umowę sprzedaży

  Jakie regulacje obowiązują w sytuacji, gdy firma sprzedająca nie dysponuje Ogólnymi Warunkami Sprzedaży? Czy jest to Kodeks Cywilny?

 • Obowiązki informacyjne wobec konsumenta

  Art. 36. ust. 4 Ustawy o kredycie konsumenckim nakłada na przedsiębiorcę obowiązek informowania konsumenta o zmianie wysokości stopy oprocentowania (w czasie obowiązywania (...)

 • Kontrola przeróbki pojazdu dostawczego wg VAT

  Firma zakupiła samochód dostawczy zarejestrowany na 2 osoby. W świetle przepisów podatkowych (vat) funkcjonuje on jako samochód ciężarowy. Z jakimi konsekwencjami trzeba (...)

 • Obliczenie terminu na wniesienie kasacji

  Dostałem postanowienie sądu Okręgowego oddalającego zażalenie w dniu 05 lutego 2004 r. Zostałem pouczony o możliwości złożenia kasacji w terminie miesiąca. Jak (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.