Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1137 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-07-22
Data wydania:2005-07-07
Data wejscia w życie:2005-08-01
Data obowiązywania:2005-07-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1137 z 2005


1137

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib Na podstawie art. 1d ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz. U. Nr 272, poz. 2692) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 4 uchyla się lit. d; ———————

1)

2) w pkt 8 uchyla się lit. b;

3) w pkt 10 uchyla się lit. c;

4) w pkt 11 uchyla się lit. c;

5) w pkt 15 uchyla się lit. c. §

2. W przypadku postępowań w sprawach wszczętych i niezakończonych dotychczasowe uprawnienia i obowiązki organów celnych przejmują organy celne właściwe w tych sprawach po dniu wejścia w życie rozporządzenia, przy czym wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2005 r. Minister Finansów: M. Gronicki

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1137 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1142 z 20052005-07-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1141 z 20052005-07-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1140 z 20052005-07-22

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1139 z 20052005-07-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1138 z 20052005-07-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1136 z 20052005-07-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1135 z 20052005-07-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Cegłów w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1134 z 20052005-07-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1133 z 20052005-07-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1132 z 20052005-07-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów oraz zasad użycia broni palnej przez oddziały i pododdziały zwarte Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1131 z 20052005-07-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego

porady prawne online

Porady prawne

 • Pośrednik a cło

  Mam znajomego w Chinach, który chciałby sprzedawać przedmioty do Polski poprzez Allegro, ale również przez prywatną stronę interentową. Ja miałbym coś w rodzaju (...)

 • Potwierdzenie wywozu towarów w eksporcie

  Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, płatnikiem VAT. Księgowość - podatkowa księga. Chcę zarabiać na aukcjach internetowych w serwisach (...)

 • Dokumentacja eksportu dla celów VAT

  Zwracam się uprzejmie z prośbą o pomoc w ustaleniu jakie dokumenty są obecnie wymagane w przypadku eksportu towarów do krajów spoza Unii. Do maja br. otrzymywaliśmy (...)

 • Banderolowanie towarów akcyzowych w kraju

  Chcielibyśmy sprowadzać alkohol z zagranicy i płacić podatek akcyzowy w Polsce. Chcielibyśmy również oklejać towar znakami akcyzy na terenie kraju, a potem wprowadzać (...)

 • Zatrzymanie auta do kontroli przez służbę celną

  Pracownik Służby Celnej podczas kontroli samochodu ciężarowego marki Lublin wraz z przyczepą stwierdził, że samochód nie posiada ważnej winiety drogowej i skierował (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.