Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 218 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-15
Data wydania:2005-02-09
Data wejscia w życie:2005-03-02
Data obowiązywania:2005-02-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 218 z 2005


218

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji Na podstawie art. 14g ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji (Dz. U. Nr 109, poz. 1241 oraz z 2004 r. Nr 277, poz. 2745) w załączniku lp. 6 otrzymuje brzmienie:

6.

starszy legislator

1,2—3,2

0,2—1,9

wyższe prawnicze

3 lata pracy i aplikacja legislacyjna lub 4 lata pracy związanej z legislacją 4

radca Prezesa Centrum audytor wewnętrzny główny specjalista

1,2—3,2 1,2—3,2 1,2—3,1

— — —

— — —

wyższe

według odrębnych przepisów wyższe 4

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: M. Belka

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 218 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 234 z 20052005-02-15

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lutego 2005 r. sygn. akt K 17/03

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 233 z 20052005-02-15

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2005 r. sygn. akt SK 49/03

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 232 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 231 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 230 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 229 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych z siedzibą w Katowicach

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 228 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2005 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 227 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie limitów tolerancji zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 226 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 225 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego nadawanego przez powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 224 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 223 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie trybu przekazywania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 222 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 221 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 220 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Wiązowa w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 219 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Chorzeli w województwie mazowieckim

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2745

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-29 poz. 1239

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-29 poz. 1241

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-02 poz. 519

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-26 poz. 1308

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.