Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1101 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-08-29
Data wydania:2006-08-16
Data wejscia w życie:2006-09-13
Data obowiązywania:2006-08-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1101 z 2006


Strona 1 z 2
1101

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych Na podstawie art. 45 ust. 6, art. 46 ust. 3, art. 48 ust. 3 i art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623 oraz z 2005 r. Nr 160, poz. 1341) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. Nr 35, poz. 314 i Nr 128, poz. 1337 oraz z 2005 r. Nr 92, poz. 771) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908).

Dziennik Ustaw Nr 154                — 7932 —                Poz. 1101


Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2006 r. (poz. 1101)

WYKAZ GWARANTÓW UPRAWNIONYCH DO UDZIELANIA GWARANCJI SKŁADANYCH JAKO ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE I. Banki i oddziały instytucji kredytowych:

1. ABN AMRO BANK (Polska) S.A.

2. AIG BANK Polska S.A.

3. Bank BPH S.A.

4. Bank Dn NORD Polska S.A.

5. Bank Gospodarki ˚ywnościowej S.A.

6. Bank Gospodarstwa Krajowego

7. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

8. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.

9. Bank Millennium S.A.

10. Bank Ochrony Ârodowiska S.A.

11. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A.

12. Bank Pocztowy S.A.

13. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

14. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

15. Bank Współpracy Europejskiej S.A.

16. Bank Zachodni WBK S.A.

17. BNP Paribas Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

18. BRE Bank S.A.

19. Calyon Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

20. Cetelem Bank S.A.

21. DaimlerChrysler Bank Polska S.A.

22. Danske Bank Polska S.A.

23. Danske Bank A/S Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

24. Deutsche Bank PBC S.A.

25. Deutsche Bank Polska S.A.

26. Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A.

27. DOMINET BANK S.A.

28. Dresdner Bank AG Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

29. DZ BANK Polska S.A.

30. EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

55. Sygma Banque Societe Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

56. VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.

57. WestLB Bank Polska S.A. Banki spółdzielcze:

58. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

59. Bank Spółdzielczy w Brodnicy

31. EURO Bank S.A.

32. FCE Bank Polska S.A.

33. Fiat Bank Polska S.A.

34. FORTIS BANK POLSKA S.A.

35. GE Money Bank S.A.

36. Getin Bank S.A.

37. GMAC Bank Polska S.A.

38. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

39. HSBC Bank Polska S.A.

40. ING Bank Âląski S.A.

41. INWEST-BANK S.A.

42. Jyske Bank A/S Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

43. Kredyt Bank S.A.

44. LUKAS Bank S.A.

45. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

46. Noble Bank S.A.

47. NORDEA BANK POLSKA S.A.

48. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

49. Rabobank Polska S.A.

50. Raiffeisen Bank Polska S.A.

51. Santander Consumer Bank S.A.

52. Skandinaviska Enskilda Banken AB (Spółka Akcyjna) — Oddział w Polsce

53. SOCIÉTE GÉNÉRALE Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

54. Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1101 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1107 z 20062006-08-29

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2006 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1106 z 20062006-08-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1105 z 20062006-08-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1104 z 20062006-08-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1103 z 20062006-08-29

  Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu płetwonurkowania

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1102 z 20062006-08-29

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1100 z 20062006-08-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1099 z 20062006-08-29

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-04 poz. 1337

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-26 poz. 1048

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-27 poz. 230

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie systemu teleinformatycznego przemieszczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-02 poz. 1790

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-08 poz. 903

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.