Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1693 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym oraz usuwania ich następstw, popisanej w Zagrzebiu dnia 17 września 2003 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-18
Data wydania:2006-08-18
Data wejscia w życie:2007-01-02
Data obowiązywania:2006-12-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1693 z 2006


1693

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Zagrzebiu dnia 17 września 2003 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 20 kwietnia 2005 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym oraz usuwania ich następstw, podpisaną w Zagrzebiu dnia 17 września 2003 r. Zgodnie z artykułem 11 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje. Umowa weszła w życie dnia 29 lipca 2006 r. Minister Spraw Zagranicznych: w z. B. Tuge-Erecińska

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1693 z 2006 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1695 z 20062006-12-18

    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1694 z 20062006-12-18

    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach

  • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1692 z 20062006-12-18

    Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym oraz usuwania ich następstw, podpisana w Zagrzebiu dnia 17 września 2003 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.