Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 355 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-03-27
Data wydania:2006-03-17
Data wejscia w życie:2006-03-31
Data obowiązywania:2006-03-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 355 z 2006


Strona 1 z 9

Dziennik Ustaw Nr 49                — 2073 —                Poz. 355


355

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 17 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym Na podstawie art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 42, poz. 363) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 162, poz. 1574) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2006 r. Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 355 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 359 z 20062006-03-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 marca 2006 r. sygn. akt K 13/05

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 358 z 20062006-03-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 r. sygn. akt K 17/05

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 357 z 20062006-03-27

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przeprowadzania przeglądów i inspekcji, sposobu potwierdzania oraz wzorów międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 356 z 20062006-03-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 354 z 20062006-03-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 353 z 20062006-03-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 352 z 20062006-03-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Włókien Chemicznych w Łodzi

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 351 z 20062006-03-27

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie ważności ponownych wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2006 r. w okręgu wyborczym nr 27

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-31 poz. 1881

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-30 poz. 854

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-30 poz. 1716

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-17 poz. 1573

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowej organizacji i funkcjonowania ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych oraz zadań tego ośrodka i sądu rejonowego podczas migracji ksiąg wieczystych

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-30 poz. 1609

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.