Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1394 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-19
Data wydania:2007-10-08
Data wejscia w życie:2007-10-19
Data obowiązywania:2007-10-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1394 z 2007


1394

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 8 października 2007 r. sygn. akt K 20/07 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Ewa Łętowska — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski — sprawozdawca, Adam Jamróz, Marek Kotlinowski, Teresa Liszcz,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 8 października 2007 r. wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, ze zm.) z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 73 Konstytucji,

Dziennik Ustaw Nr 192 orzeka: I                — 13532 — II                Poz. 1394


Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875) jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 73 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 31 ust. 1 ustawy powołanej w części I traci moc obowiązującą z upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Ewa Łętowska Jerzy Ciemniewski Marek Kotlinowski Adam Jamróz Teresa Liszcz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1394 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.