Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 250, poz. 1878 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-31
Data wydania:2007-12-24
Data wejscia w życie:2007-12-31
Data obowiązywania:2007-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 250, poz. 1878 z 2007


1878

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2007/2008 Na podstawie art. 12 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 240, poz. 2059, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Ustala się współczynnik średniej wydajności:

1) długiego włókna lnianego z 1 ha upraw lnu w wysokości 0,8854 t/ha;

2) krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych w wysokości 0,2306 t/ha. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115 i Nr 141, poz. 1182.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 250, poz. 1878 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.