Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 620 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-06-05
Data wydania:2008-05-26
Data wejscia w życie:2008-06-05
Data obowiązywania:2008-06-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 620 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 96                — 5346 —                Poz. 620


620

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 26 maja 2008 r. sygn. akt SK 25/07 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak — przewodniczący, Adam Jamróz, Marek Kotlinowski, Teresa Liszcz — sprawozdawca, Ewa Łętowska,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

orzeka: I Art. 248 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, ze zm.) jest niezgodny z art. 40, art. 41 ust. 4 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 31 ust. 3 Konstytucji. II Przepis wymieniony w części I wyroku traci moc obowiązującą z upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Zbigniew Cieślak Adam Jamróz Teresa Liszcz Marek Kotlinowski Ewa Łętowska

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 26 maja 2008 r., skargi konstytucyjnej Jacka Garbacza o zbadanie zgodności art. 248 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, ze zm.) z art. 41 ust. 4 i art. 40 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 2 Konstytucji,

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 620 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.