Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 938 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wyodrębniającą akcji stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-07-17
Data wydania:2009-07-07
Data wejscia w życie:2009-07-17
Data obowiązywania:2009-07-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 938 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 113                — 8643 —                Poz. 938


938

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wyodrębnienia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Wyodrębnia się do zasobu majątkowego Skarbu Państwa przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa akcje następujących spółek:

1) Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „TOWIMOR” spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu — 55 370 akcji imiennych, seria A, numery od 733340 do 788709 o wartości nominalnej 10,00 zł każda; łączna wartość akcji została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. i wynosi 2 290 481,29 zł; ———————

1)

2) „ELMET-RZESZÓW” spółka akcyjna z siedzibą w Rzeszowie — 32 500 akcji zwykłych na okaziciela, seria A, numery od 78001 do 110500 o wartości nominalnej 2,50 zł każda; łączna wartość akcji została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. i wynosi 273 418,53 zł;

3) Fabryka Maszyn „Bumar — Koszalin” spółka akcyjna z siedzibą w Koszalinie — 276 597 akcji zwykłych imiennych, seria A, numery akcji: od 04125226 do 04401822 o wartości nominalnej 1,00 zł każda; łączna wartość akcji została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. i wynosi 580 492,72 zł.

2. Łączna wartość księgowa akcji, o których mowa w ust. 1, wynosi 3 144 392,54 zł. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785, z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 938 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 945 z 20092009-07-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 944 z 20092009-07-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 943 z 20092009-07-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie minimalnej zawartości alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowym

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 942 z 20092009-07-17

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 941 z 20092009-07-17

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 940 z 20092009-07-17

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 939 z 20092009-07-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 937 z 20092009-07-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-06 poz. 171

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie wyodrębnienia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-02 poz. 1600

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-14 poz. 1198

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-30 poz. 1071

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-28 poz. 175

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie wyodrębnienia akcji w spółkach stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.