Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 957 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2009 r. sygn. akt K 31/08

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-07-20
Data wydania:2009-07-09
Data wejscia w życie:2009-07-20
Data obowiązywania:2009-07-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 957 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 114                — 8723 —                Poz. 957


957

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 lipca 2009 r. sygn. akt K 31/08 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak — przewodniczący, Stanisław Biernat, Maria Gintowt-Jankowicz, Ewa Łętowska — sprawozdawca, Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

orzeka:

1. Art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1242) w zakresie, w jakim uniemożliwia żołnierzowi objętemu postępowaniem dyscyplinarnym ustanowienie obrońcy spośród adwokatów lub radców prawnych, jest niezgodny z art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 129 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) w zakresie, w jakim umożliwia osobie obwinionej wybór obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym wyłącznie spośród funkcjonariuszy, jest niezgodny z art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Ponadto postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu, Prezesa Rady Ministrów i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 9 lipca 2009 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

1) art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370, ze zm.) z art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

2) art. 129 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) z art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

3) § 21 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 160, poz. 1557, ze zm.) z art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

4) § 20 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 272, poz. 2690) z art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

Stanisław Biernat Ewa Łętowska

Zbigniew Cieślak Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Wyrzykowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 957 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 956 z 20092009-07-20

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2009 r. sygn. akt SK 48/05

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 955 z 20092009-07-20

  Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 954 z 20092009-07-20

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 953 z 20092009-07-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 952 z 20092009-07-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczu gronowego i wina gronowego w trakcie fermentacji oraz sposobu i miejsca ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 951 z 20092009-07-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 950 z 20092009-07-20

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 949 z 20092009-07-20

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Michałowice w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 948 z 20092009-07-20

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Białogard w województwie zachodniopomorskim

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 947 z 20092009-07-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wysokości zwiększania wskaźnika emerytur i rent w 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 946 z 20092009-07-20

  Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.