Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1303 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-10-01
Data wydania:2009-09-22
Data wejscia w życie:2009-10-16
Data obowiązywania:2009-10-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1303 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 163                — 12471 —                Poz. 1303


1303

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 22 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. — Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 48, poz. 459) w § 1 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego — przez cały rok,”;

2) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie: „9) lisy — od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których ———————

1)

występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy — przez cały rok;

10) norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze — przez cały rok;”;

3) pkt 16 otrzymuje brzmienie: „16) gęsi: a) zbożowe i białoczelne — od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego — do dnia 31 stycznia, b) gęgawy — od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego — do dnia 15 stycznia;”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2)

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

Minister Ârodowiska: M. Nowicki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1303 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1305 z 20092009-10-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1304 z 20092009-10-01

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawei wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1302 z 20092009-10-01

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1301 z 20092009-10-01

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1299 z 20092009-10-01

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1300 z 20090

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych

porady prawne online

Porady prawne

 • Dochodzenie odszkodowania za zderzenie z dzikiem

  Miałem wypadek samochodowy - kolizję z dzikiem samochodem bez polisy AC. Rzecz miała miejsce w nocy, w terenie niezabudowanym, niezalesionym. Nie było znaku ostrzegawczego, (...)

 • Odszkodowanie za zniszczenia przez dziki

  Teren prywatny na którym znajduje się budynek biurowy ogrodzony jest ogrodzeniem z prętów metalowych na podmurówce. Przez to ogrodzenie przedostają się na teren posesji (...)

 • Zaliczenie okresów pracy w warunkach szkodliwych

  Ubiegając się o wcześniejszą emeryturę i wnosząc o uznanie, iż praca odbywała się (przynajmniej w pewnym zakresie) w warunkach szkodliwych, jaki organ będzie właściwy (...)

 • Zaliczanie okresów nieskładkowych

  Czy to prawda że do wyliczenia okresu przepracowanego do uzyskania emerytury można zaliczyć tylko 6 lat okresu nieskładkowego? Te 6 lat wynikają z urlopu wychowawczego (...)

 • Udokumentowanie pracy w gospodarstwie

  Jak zatem po 40 latach udowodnić, że osoba, która ukończyła 16 lat i uczęszczała do szkoły oddalonej o 30 km (do której codziennie dojeżdżała) pracowała w gospodarstwie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-23 poz. 729

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-10 poz. 488

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-17 poz. 616

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu skupu zwierząt łownych, ich składowaniu i transporcie

 • Legislacja UE z 2008-10-28 nr 283 poz. 49

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/777/WE w odniesieniu do przywozu niektórych produktów mięsnych z Nowej (...)

 • Dziennik Ustaw z 2007-01-08 poz. 19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.