Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 232, poz. 1523 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-09
Data wydania:2010-11-25
Data wejscia w życie:2011-01-01
Data obowiązywania:2010-12-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 232, poz. 1523 z 2010


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 232                — 15870 —                Poz. 1523


1523

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych Na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

1)

§

1. Ustala się stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin, określone w załączniku do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych (Dz. U. Nr 215, poz. 1357). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 232, poz. 1523 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 232, poz. 1525 z 20102010-12-09

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 232, poz. 1524 z 20102010-12-09

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania szczepionek świadczeniodawcom prowadzącym obowiązkowe szczepienia ochronne oraz sposobu przechowywania szczepionek stanowiących rezerwę przeciwepidemiczną kraju

porady prawne online

Porady prawne

 • Wyższe stawki czynszu za lokal użytkowy

  Kupiłem od spółdzielni lokal użytkowy umieszczony na parterze budynku mieszkalnego (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego). Spółdzielnia ustaliła (...)

 • Odpowiedzialność karna za niepłacenie czynszu

  Najemca lokalu użytkowego nie płaci wynajmującemu umówionego czynszu. Nie chce też opuścić lokalu pomimo kilkakrotnego wezwania. Wynajmujący nie tylko nie otrzymuje (...)

 • Stawka eksploatacyjna a status członka SM

  Czy jest zgodne z prawem działanie polegające na różnicowaniu stawek eksploatacyjnych dla członków spółdzielni mieszkaniowych posiadających własnościowe prawo do (...)

 • Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste

  Kto ustala opłaty za dzierżawę wieczystą gruntów i na jakiej podstawie?

 • Kurator absentis-koszty

  Sprawa jest o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Nieznane jest miejsce pobytu jednego z właścicieli działek, po których ma być szlak drogi. Dane z CBA. Wnioskodawców (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.