Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 287 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2010 r. sygn. akt K 8/08

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-29
Data wydania:2010-03-18
Data wejscia w życie:2010-03-29
Data obowiązywania:2010-03-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 287 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 48                — 4227 —                Poz. 287


287

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 18 marca 2010 r. sygn. akt K 8/08 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak — przewodniczący, Stanisław Biernat, Maria Gintowt-Jankowicz, Mirosław Granat — sprawozdawca, Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

2) art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700) z art. 2 oraz z art. 21 ust. 1, art. 64 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, or ze ka :

1. Art. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) je st zgodny z art. 2 oraz z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 340 i Nr 98, poz. 817) jest niezgodny z art. 2, art. 21 ust. 1 oraz art. 64 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Zbigniew Cieślak Stanisław Biernat Mirosław Granat Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Wyrzykowski

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach 25 lutego i 18 marca 2010 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

1) art. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) z art. 2 oraz z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 287 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 286 z 20102010-03-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2010 r. sygn. akt K 17/09

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 285 z 20102010-03-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2010 r. sygn. akt K 24/08

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 284 z 20102010-03-29

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 283 z 20102010-03-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 282 z 20102010-03-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 281 z 20102010-03-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i udostępniania danych w przypadku ogłoszenia upadłości operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 280 z 20102010-03-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.