Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 662 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2011/2012

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-02
Data wydania:2011-05-27
Data wejscia w życie:2011-09-01
Data obowiązywania:2011-09-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 662 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 114                — 6954 —                Poz. 662


662

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2011/2012 Na podstawie art. 42a ustawy z  dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65 i Nr 97, poz. 799, z  2010  r. Nr  148, poz.  990 oraz z  2011  r. Nr  106, poz. 662) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i  szkół, z  wyłączeniem szkół wyższych, w  roku szkolnym 2011/2012, w ramach dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i szkołach, w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 września 2011 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. (poz. 662)

MAKSYMALNE CENY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DOSTARCZANYCH DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ WYŻSZYCH, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Tabela nr 1 Maksymalne ceny mleka, mleka z dodatkami smakowymi i jogurtu1) W opakowaniach o pojemności nie mniejszej niż 0,23 litra i nie większej niż 0,25 litra 2,24 zł/litr W opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,23 litra, ale nie mniejszej niż 0,20 litra 2,30 zł/litr

W opakowaniach o pojemności większej niż 0,25 litra Mleko o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddane obróbce cieplnej Mleko o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddane obróbce cieplnej, z dodatkami smakowymi Jogurty z mleka o zawartości co najmniej 1% tłuszczu bez dodatków smakowych lub z dodatkami smakowymi

W opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,20 litra

1,24 zł/litr

3,28 zł/litr

3,50 zł/litr

3,68 zł/litr

3,68 zł/litr

3,68 zł/litr

3,68 zł/litr

1)

W celu przeliczenia litrów mleka lub przetworów mlecznych na kilogramy należy pomnożyć ilość litrów przez 1,030.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 662 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Sprzedaż kwoty mlecznej a VAT

  Jestem rolnikiem. VAT rozliczam na zasadach ogólnych. Chcę sprzedać kwotę mleczną. Czy muszę wystawić fakturę? Jeżeli tak, to jaka będzie stawka VAT?

 • Sprzedaż i oddanie przyznanej kwoty mlecznej

  Na podstawie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych otrzymałem decyzję o przyznaniu mi indywidualnej kwoty mlecznej jako dostawcy bezpośredniemu. Ponieważ (...)

 • Koszty egzekucji komorniczej o wydanie rzeczy

  Wierzyciel posiada tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi o wydanie rzeczy ruchomej (samochodu). Koszt wyegzekwowania wyroku wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-15 poz. 1441

  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych, dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-17 poz. 1186

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-15 poz. 659

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2010/11

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-13 poz. 656

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2012/2013

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-29 poz. 623

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.