Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 533 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Radzanów w województwie mazowieckim

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-05-06
Data wydania:2011-05-05
Data wejscia w życie:2011-05-06
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 533 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 92                — 5503 —                Poz. 533


533

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Radzanów w województwie mazowieckim Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) zarządza się, co następuje: §

1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta gminy Radzanów w województwie mazowieckim. §

2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 26 czerwca 2011 r. §

3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2011 r. (poz. 533)

KALENDARZ WYBORCZY Termin wykonania czynności wyborczej 2 w dniu wejścia w życie rozporządzenia

Lp. 1 1

Treść czynności wyborczej 3 — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Radzanów — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej, — zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych — zgłaszanie kandydatów do składu gminnej komisji wyborczej — powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej — zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na wójta — zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o: a) numerach i granicach obwodów głosowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, — składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia

2

do 12 maja 2011 r.

3 4 5 6 7

do 13 maja 2011 r. do 16 maja 2011 r. do 1 czerwca 2011 r. (do godz.

2400) do 3 czerwca 2011 r. do 6 czerwca 2011 r.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 533 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 538 z 20112011-05-06

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 537 z 20112011-05-06

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 536 z 20112011-05-06

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów wydajności recyklingu zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 535 z 20112011-05-06

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 534 z 20112011-05-06

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zembrzyce w województwie małopolskim

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 532 z 20112011-05-06

  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 531 z 20112011-05-06

  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 530 z 20112011-05-06

  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 529 z 20112011-05-06

  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 528 z 20112011-05-06

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

porady prawne online

Porady prawne

 • Podpisanie decyzji administracyjnej przez organ

  Decyzje w gminie podpisuje wójt. Czy prawnie dopuszczalne jest podpisanie decyzji przez "sekretarz gminy z upoważnienia wójta"? Czy nie powinno być "wójt gminy z upoważnienia (...)

 • Wójt - czynności z zakresu prawa pracy

  Kto może podpisywać delegacje dla wojta gminy?

 • Dostęp do informacji dla komisji rewizyjnej

  Czy wójt w ramach funkcji kontrolnych komisji rewizyjnej rady gminy może odmówić jej informacji na temat dłużników w gminie (brak wpłat za podatki lokalne), informacji (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Rezygnacja wójta

  Wójt naszej gminy zamierza ustąpić ze stanowiska z końcem roku ze względu na stan zdrowia, przed upływem kadencji. Czy w tej sytuacji muszą odbyć się nowe wybory (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-07-22 poz. 1135

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Cegłów w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1951

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Polanka Wielka w województwie małopolskim.

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-30 poz. 357

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Stupsk w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-04 poz. 240

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Leoncin w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-31 poz. 1854

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Winnica w województwie mazowieckim


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.