Logowanie

Monitor Polski Nr 15, poz. 349 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 2000 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-05-18
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 15, poz. 349 z 2000


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 2000 r. Na podstawie art. 22 ust.7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz.U. Nr 162, poz. 1112) ogłasza się, iż wskaźnik wzrostu przeciętnych wynagrodzeń obowiązujący na potrzeby świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych dla przedsiębiorstwa górniczych i przedsiębiorstw robót górniczych w drugim kwartale 2000 r. wynosi 1,0413.

Opracowano na podstawie: M.P. 2000 r. Nr 15, poz. 349

06/08/00

pobierz plik

Monitor Polski Nr 15, poz. 349 z 2000 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 325 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych w Syryjskiej Republice Arabskiej.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 347 z 2000

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 350 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 344 z 2000

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji wybranego w dniu 21 września 1997 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 346 z 2000

  Zarządzenie Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 351 z 2000

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 345 z 2000

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 maja 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 348 z 2000

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w pierwszym kwartale 2000 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 343 z 2000

  Uchwała Nr 33 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Krajowego Systemu Notyfikacji przepisów technicznych, norm oraz procedur oceny zgodności.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 342 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 341 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 340 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 339 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 338 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 337 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 336 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 marca 2000 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 335 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 334 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskij z dnia 24 marca 2000 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 333 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 332 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zasady wypłaty świadczeń z ZFŚS

  Jeśli nauczyciel pracuje w trzech szkołach - łącznie 1,5 etatu, to czy w każdej z tych szkół jest uprawniony do otrzymywania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń (...)

 • Wypłata gotówki pracownikom z ZFŚS a podatek

  Czy zamiast kupowania bonów pracownikom można im wypłacić gotówkę z okazji świąt z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

 • Bony z ZFSŚ

  Czy ze środków zgromadzonych na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych można zgodnie z prawem nabyć bony towarowe dla pracowników na święta? Dodam, iż mają być (...)

 • Koszty utrzymania ZFŚS

  Czy koszty prowadzenia wydzielonego rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Socjalnego zmniejszają ten Fundusz, czy też obciążają koszty bieżącej działalności firmy?

 • Wydatkowanie środków z ZFŚS

  Nasz były pracownik zwrócił się do firmy z wnioskiem o wypłatę zapomogi losowej z tytułu ciężkiej i przewlekłej choroby (porusza się na wózku inwalidzkim). Czy (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 1999 nr 29 poz. 450

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski 1999 nr 29 poz. 451

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 1 września 1999 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w trzecim kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski 1999 nr 17 poz. 235

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 39 poz. 610

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w trzecim kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski 2001 nr 17 poz. 295

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 2001 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.