Logowanie

Monitor Polski Nr 20, poz. 368 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie ustalenia na rok 2002 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-29
Data wydania:2002-05-22
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-05-29

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 20, poz. 368 z 2002


Strona 1 z 4

Monitor Polski Nr 20                — 957 —                Poz. 368


368

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie ustalenia na rok 2002 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych. Na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787) ustala się na rok 2002 liczbę wolnych stanowisk sędziowskich, w ramach limitu zatrudnienia dla sądownictwa powszechnego w ilości 149, w podziale na:

1) sądy apelacyjne: Wolne stanowiska z limitu zatrudnienia na 2002 r. 3 1 2 2 2 2 2

Lp. 1 1 2 3 4 5 6

Sąd apelacyjny 2 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Sąd Apelacyjny w Katowicach Sąd Apelacyjny w Krakowie Sąd Apelacyjny w Łodzi Sąd Apelacyjny w Poznaniu Sąd Apelacyjny w Wrocławiu

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 20, poz. 368 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 370 z 20022002-05-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 369 z 20022002-05-29

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 367 z 20022002-05-29

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 366 z 20022002-05-29

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w pierwszym kwartale 2002 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 365 z 20022002-05-29

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 364 z 20022002-05-29

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 363 z 20022002-05-29

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2002 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na III kwartał 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 362 z 20022002-05-29

  Zarządzenie Nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 361 z 20022002-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 360 z 20022002-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2002 r. o nadaniu odznaczenia.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 359 z 20022002-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 358 z 20022002-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 357 z 20022002-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 356 z 20022002-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 355 z 20022002-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 354 z 20022002-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 353 z 20022002-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 352 z 20022002-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 351 z 20022002-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 350 z 20022002-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2002 r. o nadaniu orderów.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 16 poz. 280

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych: w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej i w Sądzie Okręgowym w Krośnie

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-23 poz. 228

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

 • Monitor Polski 2004 nr 17 poz. 295

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych: w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz w sądach rejonowych w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-27 poz. 1928

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1776

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.