Logowanie

Monitor Polski Nr 20, poz. 369 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2001 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-29
Data wydania:2002-05-13
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-05-29

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 20, poz. 369 z 2002


Monitor Polski Nr 20                — 960 —                Poz. 369


369

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2001 r. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. Nr 114, poz. 1188) ogłasza się, iż według pierwszego szacunku wartość produktu krajowego brutto w 2001 r. wyniosła 721,6 mld zł. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: T. Toczyński

pobierz plik

Monitor Polski Nr 20, poz. 369 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 370 z 20022002-05-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 368 z 20022002-05-29

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie ustalenia na rok 2002 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 367 z 20022002-05-29

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 366 z 20022002-05-29

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w pierwszym kwartale 2002 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 365 z 20022002-05-29

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 364 z 20022002-05-29

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 363 z 20022002-05-29

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2002 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na III kwartał 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 362 z 20022002-05-29

  Zarządzenie Nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 361 z 20022002-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 360 z 20022002-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2002 r. o nadaniu odznaczenia.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 359 z 20022002-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 358 z 20022002-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 357 z 20022002-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 356 z 20022002-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 355 z 20022002-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 354 z 20022002-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 353 z 20022002-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 352 z 20022002-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 351 z 20022002-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 350 z 20022002-05-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2002 r. o nadaniu orderów.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2005 nr 30 poz. 431

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2004 r.

 • Monitor Polski 2003 nr 25 poz. 368

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2002 r.

 • Monitor Polski 2004 nr 21 poz. 380

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2003 r.

 • Monitor Polski 2013 poz. 393

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2012 r.

 • Monitor Polski 2009 nr 32 poz. 474

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2008 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.