Logowanie

Monitor Polski Nr 56, poz. 759 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 23 z siedzibą w Rzeszowie.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-25
Data wydania:2002-11-14
Data wejscia w życie:2002-11-14
Data obowiązywania:2002-11-25

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 56, poz. 759 z 2002


759

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 23 z siedzibą w Rzeszowie. Na podstawie art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Ferenca Tadeusza wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 1 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej — Unii Pracy w okręgu wyborczym nr 23 z siedzibą w Rzeszowie, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Tuderka Grzegorza Konstantego, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów. Marszałek Sejmu: M. Borowski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 56, poz. 759 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 764 z 20022002-11-25

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2001 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie.

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 763 z 20022002-11-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2002 r. sygn. akt K. 41/02

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 762 z 20022002-11-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 761 z 20022002-11-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 760 z 20022002-11-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2002 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny.

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 758 z 20022002-11-25

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 23 z siedzibą w Rzeszowie.

 • Monitor Polski Nr 56, poz. 757 z 20022002-11-25

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą w Gdańsku.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.