Logowanie

Monitor Polski Nr 60, poz. 843 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-20
Data wydania:2002-12-13
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-12-20

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 60, poz. 843 z 2002


843

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe. Na podstawie art. 27a ust. 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.2)), art. 7 ust. 27 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 1182) i art. 12 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektó———————

1)

rych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509, z późn. zm.3)) ogłasza się, że w roku 2003 wysokość:

1) kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podstawy obliczenia podatku z tytułu wydatków, o których mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

2) kwoty, o której mowa w art. 27a ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej w pkt 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz w art. 26 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1, w brzmieniu obowiązującym w latach 1997—2000,

4) kwoty, o której mowa w art. 27a ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1, w brzmieniu obowiązującym w latach 1997—2001 — nie może przekroczyć 189 000 zł. Minister Finansów: w z. I. Ożóg ———————

3)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515 i Nr 200, poz. 1679.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 78, poz. 715 i Nr 141, poz. 1182.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 60, poz. 843 z 2002 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Wydatki na cele mieszkaniowe.

  Czy wydatek na zakup gruntu może zostać zaliczony do wydatków na własne cele mieszkaniowe?

 • Wydatkowanie środków na cele mieszkaniowe

  Sprzedałem mieszkanie po 3 latach od jego nabycia. Złożyłem w US zobowiązanie, iż kwotę uzyskaną ze sprzedaży wydatkuję na cele mieszkaniowe (określone w ustawie (...)

 • Zwrot kosztów remontu jako dochód

  Jestem posiadaczem mieszkania własnościowego w spółdzielni mieszkaniowej. Odprowadzam co miesiąc składkę na fundusz remontowy. W zakres remontów wykonywanych przez (...)

 • Wydatki na cele mieszkaniowe

  W 2010r. kupiliśmy razem z żoną mieszkanie. Mamy współwłasność majątkową. Aktualnie mieszkanie to sprzedaliśmy. Złożymy zeznanie roczne pit-39 i skorzystamy ze (...)

 • Zwrot VAT za remont mieszkania

  W czerwcu 2006 r. zwróciłem się do urzędu skarbowego o zwrot części podatku VAT za materiały budowlane użyte podczas remontu domu w 2004 i 2005 roku. Wydatki te odliczałem (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 952

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe

 • Monitor Polski 2011 nr 105 poz. 1060

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe

 • Monitor Polski 2010 nr 95 poz. 1089

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe

 • Komunikat UE z 2009-05-01 nr 102 poz. 38

  Sprawa F-100/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 10 marca 2009 r. – Tsirimiagos przeciwko Komitetowi Regionów (Służba (...)

 • Monitor Polski 2009 nr 79 poz. 989

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.