Logowanie

Monitor Polski Nr 22, poz. 386 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-24
Data wydania:2004-05-14
Data wejscia w życie:2004-05-14
Data obowiązywania:2004-05-24

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 22, poz. 386 z 2004


386

REZOLUCJA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 maja 2004 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Radę Ministrów do podjęcia pilnych działań zmierzających do przekazania zakładom opieki zdrowotnej środków finansowych na pokrycie skutków finansowych ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 45). Marszałek Sejmu: J. Oleksy

pobierz plik

Monitor Polski Nr 22, poz. 386 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 396 z 20042004-05-24

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie terminu przekazania ankiety aktualizacyjnej krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 395 z 20042004-05-24

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 maja 2004 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 394 z 20042004-05-24

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 393 z 20042004-05-24

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 392 z 20042004-05-24

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 par. 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 391 z 20042004-05-24

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 390 z 20042004-05-24

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m.st. Warszawy wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 389 z 20042004-05-24

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie wytycznych dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania przez nie zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 388 z 20042004-05-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r. nr 113-20-04 o przyjęciu dymisji Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 387 z 20042004-05-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2004 r. nr 111-17-04 o mianowaniu na stopień generała

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 385 z 20042004-05-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Wacława Martyniuka

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 384 z 20042004-05-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Tomasza Nałęcza

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.