Logowanie

Monitor Polski Nr 5, poz. 89 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2003 r. o nadaniu orderów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-30
Data wydania:2003-09-26
Data wejscia w życie:2003-09-26
Data obowiązywania:2004-01-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 5, poz. 89 z 2004


Strona 1 z 2
89

Rej. 206/2003 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 września 2003 r. o nadaniu orderów Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają: KRZY˚EM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Goliński Jerzy Andrzej,

3. Kruczyński Andrzej, KRZY˚EM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Herzig Wiktor,

5. Hussakowski Bogdan, za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury, za osiągnięcia w pracy organizatorskiej: KRZY˚EM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Niesiołowski Krzysztof Jan,

za wybitne zasługi w twórczości artystycznej: KRZY˚EM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Cebulski Marian,

Monitor Polski Nr 5 KRZY˚EM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Kosmala Krzysztof,

8. Szejd Romuald,                — 207 — KRZY˚EM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI                Poz. 89


za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej: KRZY˚EM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Smykała Jan, KRZY˚EM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. Grzesiak Eugeniusz,

11. Jakubik Tadeusz Jan,

12. Knap Andrzej Jan,

13. Lechowicz Jerzy Tadeusz,

14. Szczygieł Ryszard,

15. Tessar Bronisław Wojciech, za wybitne zasługi dla wymiaru sprawiedliwości: KRZY˚EM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

16. Woźniak Tadeusz, KRZY˚EM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

17. Lenartowicz Michalina Teresa,

18. Łuszczki Czesław Marian,

19. Sadowski Romuald Józef, za wybitne zasługi dla rozwoju i upowszechniania kultury: KRZY˚EM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

20. Celeda Maksymilian, KRZY˚EM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

21. Karczmarczuk Mieczysław, za wybitne zasługi dla szkolnictwa artystycznego i kultury polskiej: KRZY˚EM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

22. Kozubek Leokadia Agnieszka, KRZY˚EM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

23. Jaroszewski Antoni,

24. Raczkiewicz Witalis Jerzy,

25. Wołk-Łaniewski Nikodem, za wybitne zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w dziedzinie medycyny: KRZY˚EM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

26. Chrząstek-Spruch Hanna Mirosława,

27. Dobosz Maria Irena,

28. Gołąbek Wiesław Andrzej,

29. Malec Danuta Helena,

30. Stryjecka-Zimmer Marta Ewa,

31. Szumiło Tadeusz, za wybitne zasługi w pracy dydaktyczno-wychowawczej: KRZY˚EM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

32. Marszałek Elżbieta,

33. Pokora Edward, KRZY˚EM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

34. Bieniek Adam,

35. Bogdanowicz Kazimiera,

36. Drozd Ewa Jadwiga,

37. Jamiołkowski Mieczysław,

38. Jóskowski Tadeusz,

39. Kamiński Jan,

40. Korszałowski Zygmunt,

41. Małaczyńska Józefa,

42. Molin-Puczek Danuta,

43. Nawotka Kazimierz,

44. Plewka Czesław,

45. Rudak Zbigniew Franciszek,

46. Sobolewska Helena Józefa,

47. Szapował Maria,

48. Szymaniec Eugeniusz,

49. Tatuś Teresa Halina,

50. Turko Julian,

51. Werner Tadeusz Józef,

52. Wiśniewska Barbara Władysława,

53. Woźnikowska-Bezak Urszula, za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: KRZY˚EM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

54. Sojda Józef, KRZY˚EM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

55. Pałka Andrzej,

56. Szopa Janusz Władysław,

57. ˚bikowski Janusz Henryk, za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej: KRZY˚EM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

58. Spychała Sabina, KRZY˚EM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

59. Derenda Jerzy Kazimierz,

60. Nowacka Barbara Sabina,

61. Wiktorowicz Tomasz Andrzej, KRZY˚EM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI za wybitne zasługi dla rozwoju archiwistyki

62. Kozłowski Kazimierz,

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 5, poz. 89 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 101 z 20042004-01-30

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskaniu patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 100 z 20042004-01-30

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 99 z 20042004-01-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 98 z 20042004-01-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie orzech II z 2003 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 97 z 20042004-01-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie wykazu gmin górniczych

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 96 z 20042004-01-30

  Zarządzenie Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 95 z 20042004-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 94 z 20042004-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 93 z 20042004-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 92 z 20042004-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 91 z 20042004-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 90 z 20042004-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 88 z 20042004-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2004 r. nr 113-3-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 87 z 20042004-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 86 z 20042004-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2004 r. nr Z. 110-2-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 85 z 20042004-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2004 r. nr Z. 110-1-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 84 z 20042004-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2004 r. nr 111-1-04 o nadaniu stopnia generała broni

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 83 z 20042004-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2003 r. nr 112-18-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 82 z 20042004-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2003 r. nr 112-17-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 81 z 20042004-01-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2003 r. nr 115-10-03 o nadaniu tytułu profesora

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 82

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2011 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2004 nr 32 poz. 567

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2003 nr 43 poz. 640

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2003 r. nr Z. 110-26-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2003 nr 43 poz. 643

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2003 r. nr Z. 110-29-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2003 nr 43 poz. 641

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2003 r. nr Z. 110-27-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.