Logowanie

Monitor Polski Nr 6, poz. 114 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-06
Data wydania:2004-02-02
Data wejscia w życie:2004-02-02
Data obowiązywania:2004-02-06

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 6, poz. 114 z 2004


114

UCHWAŁA PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych Na podstawie art. 15 ust. 1a i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: §

1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy

Monitor Polski Nr 6                — 231 —                Poz. 114


komisarzy wyborczych (M. P. Nr 13, poz. 225 i Nr 37, poz.

589) w załączniku nr 1, w części I Województwo dolnośląskie, liczba porządkowa 4, rubryka 3 — Właściwość terytorialna, skreśla się wyrazy „miasto na prawach powiatu: Wałbrzych”.

§

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz

pobierz plik

Monitor Polski Nr 6, poz. 114 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 116 z 20042004-02-06

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 lutego 2004 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 115 z 20042004-02-06

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 113 z 20042004-02-06

  Zarządzenie Nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 112 z 20042004-02-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 22 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Radomierzyce - Hagenwerder do załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 111 z 20042004-02-06

  Porozumienie z dnia 22 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Radomierzyce - Hagenwerder do załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 110 z 20042004-02-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 109 z 20042004-02-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 108 z 20042004-02-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 107 z 20042004-02-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 106 z 20042004-02-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 105 z 20042004-02-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 104 z 20042004-02-06

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą w Warszawie

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 103 z 20042004-02-06

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Aleksandra Małachowskiego

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 102 z 20042004-02-06

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. w 130. rocznicę urodzin Wincentego Witosa

porady prawne online

Porady prawne

 • Właściwość sądu a postępowanie upominawcze

  Piszę pracę, w której muszę zawrzeć informację nt. postępowania upominawczego. KPC wyróżnia kilka właściwości miejscowych sądu (ogólną, przemienną, wyłączną (...)

 • Podatek od ryczałtu dla prezesa zarządu

  Prezes zarządu spółki z o.o. (będący jednocześnie jednym ze wspólników) sprawuje swoją funkcję na podstawie powołania, za co nie otrzymuje wynagrodzenia. Chce jednak (...)

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Umowna właściwość sądu

  Jeżeli w umowie postanowiono, że kwestie sporne będą rozwiązywane przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby "X" i taka kwestia powstała, ale wartość przedmiotu sporu (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 68 poz. 856

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych.

 • Monitor Polski 2002 nr 37 poz. 589

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych.

 • Monitor Polski 2002 nr 13 poz. 226

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie wzoru pieczęci komisarza wyborczego.

 • Monitor Polski 2004 nr 14 poz. 226

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r.w sprawie wzorów pieczęci okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski 2011 nr 23 poz. 253

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.