Logowanie

Monitor Polski Nr 6, poz. 116 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 lutego 2004 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-06
Data wydania:2004-02-02
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2004-02-06

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 6, poz. 116 z 2004


116

KOMUNIKAT PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 lutego 2004 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców Na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188), w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 marca 2004 r. w województwie dolnośląskim w okręgu wyborczym nr 3, Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza, że liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi 29 813 034 osoby. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz

pobierz plik

Monitor Polski Nr 6, poz. 116 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 115 z 20042004-02-06

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 114 z 20042004-02-06

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 113 z 20042004-02-06

  Zarządzenie Nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 112 z 20042004-02-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 22 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Radomierzyce - Hagenwerder do załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 111 z 20042004-02-06

  Porozumienie z dnia 22 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Radomierzyce - Hagenwerder do załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 110 z 20042004-02-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 109 z 20042004-02-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 108 z 20042004-02-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 107 z 20042004-02-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 106 z 20042004-02-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 105 z 20042004-02-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 104 z 20042004-02-06

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą w Warszawie

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 103 z 20042004-02-06

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Aleksandra Małachowskiego

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 102 z 20042004-02-06

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. w 130. rocznicę urodzin Wincentego Witosa

porady prawne online

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Wybór na radnego a miejsce zameldowania

  Podczas wyborów radnych gmin wiejskich, jakie zasady określają ilość radnych przypadających na określony obwód głosowania (miejscowość)? Czy zasady te czynią różnicę (...)

 • Prawo wyborcze do samorządu a zameldowanie

  Od 8 lat przebywam na stałe w małej miejscowości w domku letniskowym całorocznym. Czy posiadam czynne i bierne prawo wyborcze na tym terenie? W ordynacji wyborczej używa (...)

 • Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

  Co mogę zrobić, jeśli nie jestem zadowolony z rozstrzygnięcia komisji przetargowej przetargu na zbycie nieruchomości?

 • Ciąża a umowa o pracę na czas określony

  Kobieta ciężarna podpisala umowę o pracę na czas określony do 1 lutego 2004 roku. Poród nastapi 25 lutego 2004 roku. Do kiedy ulegnie przedłużeniu umowa o pracę?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.