Logowanie

Monitor Polski Nr 50, poz. 693 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Serbii i Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-08-31
Data wydania:2002-10-16
Data wejscia w życie:2005-02-18
Data obowiązywania:2005-08-31

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 50, poz. 693 z 2005


Strona 1 z 3
693

POROZUMIENIE między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Serbii i Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej DPT-2262-43-2004/KD/9 Ambasada Serbii i Czarnogóry w Warszawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje wyrazy szacunku Ambasadzie Serbii i Czarnogóry w Warszawie i w związku z art. 12 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w dniu 16 października 2002 r. w Warszawie, oraz z wnioskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Serbii i Czarnogóry z dnia 6 lipca 2004 r., ma zaszczyt zaproponować w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zmianę załącznika do ww. umowy na nowy załącznik, który brzmi następująco: „Załącznik Lista projektów przyjętych do finansowania w ramach kredytu:

1. Podstawowy i pomocniczy sprzęt dla kopalni węgla 25 599 996 USD Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland DPT-2262-43-2004/KD/9 Embassy of Serbia and Montenegro in Warsaw Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland presents its compliments to the Embassy of Serbia and Montenegro in Warsaw and with reference to Article 12 of the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia on extending a credit, done on October 16, 2002 in Warsaw and aplication of the Ministry of Foreign Affairs of Serbia and Montenegro dated July 6, 2004, has the honour to propose on behalf of the Government of the Republic of Poland the replacement of Enclosure of the above mentioned Agreement with a new Enclosure, which reads as follows: ”Enclosure List of projects approved for financing under the credit:

1. Basic and Additional equipment for coal mines USD

25.599.996

Monitor Polski Nr 50

2. Projekt TE Kostolac B2

3. Projekt Elektrociepłowni Nikola Tesla

4. Projekt zakupu generatora dla HE Limske i HE Bistrica

5. Projekt zakupu transformatora dla HE Drinske i RHE Bajina Bašta

6. Projekt Elektrociepłowni Nikola Tesla dla „Morava” Łącznie                — 1664 — 12 025 712 USD 7 486 285 USD 776 055 USD

4. Generator purchase project for HE Limske and HE Bistrica USD

5. Block transformer purchase project for HE Drinske and RHE Bajina Bašta USD

6. JP TENT Project for the Morava TOTAL USD

2. TE Kostolac B2 Project

3. TENT Project USD USD                Poz. 693


12.025.712 7.486.285

776.055

1 054 500 USD 3 054 070 USD 49 996 618 USD”

1.054.500 3.054.070

USD 49.996.618”

Jeżeli powyższa propozycja jest do zaakceptowania przez Radę Ministrów Serbii i Czarnogóry, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby niniejsza nota oraz stosowna odpowiedź Rady Ministrów Serbii i Czarnogóry w tej sprawie tworzyły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry w sprawie zmian do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w dniu 16 października 2002 r. w Warszawie. Niniejsze porozumienie wejdzie w życie w dniu otrzymania noty stanowiącej odpowiedź Rady Ministrów Serbii i Czarnogóry przez Stronę polską.

If the foregoing proposal is acceptable to the Council of Ministers of Serbia and Montenegro, the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland proposes that this note together with the note constituting the response of the Council of Ministers of Serbia and Montenegro shall constitute the Understanding between the Government of the Republic of Poland and the Council of Ministers of Serbia and Montenegro on the amendment to the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia, done on October 16, 2002 in Warsaw. This Agreement shall enter into force on the day of receipt of the note with the response of the Council of Ministers of Serbia and Montenegro by the Polish Side. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Serbia and Montenegro in Warsaw the assurances of its highest consideration. Warsaw, January 6, 2005

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić wyrazy wysokiego poważania Ambasadzie Serbii i Czarnogóry w Warszawie. Warszawa, dnia 6 stycznia 2005 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Serbii i Czarnogóry Nr 04180 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Belgradzie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Serbii i Czarnogóry przekazuje wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Belgradzie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 stycznia 2005 r. Nr DPT-2262-43-2004/KD/9, która brzmi następująco: „Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje wyrazy szacunku Ambasadzie Serbii i Czarnogóry w Warszawie i w związku z art. 12 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii

The Ministry of Foreign Affairs of Serbia and Montenegro No. 04180 Embassy of the Republic of Poland in Belgrade The Ministry of Foreign Affairs of Serbia and Montenegro presents its compliments to the Embassy of the Republic of Poland in Belgrade and has the honour to confirm the receipt of the note of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland dated January 6, 2005 No. DPT-2262-43-2004/KD/9, which reads as follows: “Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland presents its compliments to the Embassy of Serbia and Montenegro in Warsaw and with reference to Article 12 of the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Federal

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 50, poz. 693 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 696 z 20052005-08-31

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jana Antoniego Kiełba

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 695 z 20052005-08-31

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2005 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 694 z 20052005-08-31

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Serbii i Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 692 z 20052005-08-31

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Serbii i Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 691 z 20052005-08-31

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Serbii i Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 690 z 20052005-08-31

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zmianie artykułu 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r.

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 689 z 20052005-08-31

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zmianie artykułu 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r.

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 688 z 20052005-08-31

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzonej w Warszawie dnia 3 grudnia 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 687 z 20052005-08-31

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Warszawie dnia 3 grudnia 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 686 z 20052005-08-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniające postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Bośni i Hercegowiny

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Zakup mieszkania w Tunezji

  Jestem zainteresowany zakupem mieszkania w Tunezji. Zakup będzie w euro. Czy muszę to zgłosić w Polsce? Czy będę płacił jakieś podatki od tego zakupu? Co muszę zrobić (...)

 • Dywidendy ze Słowacji i z Ukrainy

  Czy jako osoba fizyczna będąc udziałowcem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba na Słowacji i z siedzibą na Ukrainie jestem zobowiązany zgłosić (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2005 nr 50 poz. 694

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Serbii i Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 50 poz. 692

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Serbii i Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Monitor Polski 2003 nr 21 poz. 321

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Monitor Polski 2009 nr 9 poz. 94

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 grudnia 2008 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 22 października 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Warszawie dnia 20 kwietnia 2006 r.

 • Monitor Polski 2009 nr 23 poz. 306

  Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 2009 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 24 października 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, podpisanej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.