Logowanie

Monitor Polski Nr 1, poz. 10 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2007 r. nr 115-9-07 o nadaniu tytułu profesora

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-01-04
Data wydania:2007-12-21
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2008-01-04

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 1, poz. 10 z 2008


10

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 grudnia 2007 r. nr 115-9-07 o nadaniu tytułu profesora Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) nadaję niżej wymienionym osobom TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA: nauk biologicznych dr hab. Tadeusz Michał MOCZO¡ dr hab. Andrzej SZCZEPANIAK nauk chemicznych dr hab. Dariusz BOGDAŁ dr hab. Jadwiga FRELEK dr hab. Janusz Zbigniew LEWI¡SKI dr hab. Marek ŁANIECKI dr hab. Elżbieta Janina MALINOWSKA dr hab. Marek PIETRASZKIEWICZ dr hab. Stanisław Franciszek WNUK nauk ekonomicznych dr hab. Władysław MANTURA nauk farmaceutycznych dr hab. Janina Krystyna LULEK nauk fizycznych dr hab. Ryszard CACH dr hab. Maria KRAWCZYK dr hab. Marek PRZYBYLSKI dr hab. Maria Władysława RÓ˚A¡SKA dr hab. Krzysztof Michał RUSEK dr hab. Aleksander Filip ˚ARNECKI

Monitor Polski Nr 1 nauk humanistycznych dr hab. Piotr Kazimierz CAP dr hab. Michał KLIMECKI dr hab. Leszek LIBERA dr hab. Danuta Irena MADEYSKA nauk matematycznych dr hab. Jacek BANASIAK dr hab. Krzysztof DIKS dr hab. Sławomir NOWAK nauk medycznych dr hab. Bogdan de BARBARO dr hab. Mariusz Władysław BIDZI¡SKI dr Maria Dorota CZAJKOWSKAMAJEWSKA dr hab. Bogumiła Anna FRĄCZAK                — 6 — nauk rolniczych dr hab. Tadeusz KRZYWOSZ dr hab. Jacek Wiktor NOWAK dr hab. Ewa SAWOSZCHWALIBÓG dr hab. Marian Wojciech WIWART nauk technicznych dr hab. Irena Maria GAWEŁ dr hab. Marek Tadeusz HARTMAN dr hab. Maciej Kazimierz KALISKI dr hab. Zbigniew Stefan KRÓLICKI dr hab. Józef KUCZMASZEWSKI dr hab. Arkadiusz Franciszek M¢˚YK dr hab. Marian Zygmunt OSTWALD dr hab. Bogdan SAPI¡SKI nauk teologicznych ks. dr hab. Marian Szczepan BENDZA nauk weterynaryjnych dr hab. Krzysztof KWIATEK dr hab. Zenon MINTA dr hab. Andrzej POSYNIAK dr hab. Michał REICHERT                Poz. 10


dr hab. Przemysława Krystyna JAROSZ-CHOBOT dr hab. Waldemar KOSZEWSKI dr hab. Witold Artur LASEK dr hab. Maria Bożena MAZURKIEWICZ dr hab. Tomasz TYRAKOWSKI dr hab. Maria WANIC-KOSSOWSKA dr hab. Ryszard Jerzy WAÂKO dr hab. Krystyna Barbara WIDECKA nauk o Ziemi dr hab. Jan Krzysztof KUÂMIEREK nauk prawnych dr hab. Bronisław SITEK dr hab. Janusz SŁUGOCKI

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 1, poz. 10 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 15 z 20082008-01-04

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 14 z 20082008-01-04

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących prowadzenia negocjacji programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 z Komisją Europejską

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 13 z 20082008-01-04

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 12 z 20082008-01-04

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie raportu oceniającego postęp osiągnięty w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 11 z 20082008-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2007 r. nr 115-10-07 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 9 z 20082008-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2007 r. nr 1130-12-07 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 8 z 20082008-01-04

  Postanowienie Przezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2007 r. nr 1131-54-07 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 7 z 20082008-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2007 r. nr 112-82-07 o nadaniu stopnia generała dywizji

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 6 z 20082008-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2007 r. nr 110-76-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 5 z 20082008-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2007 r. nr 110-75-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 4 z 20082008-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2007 r. nr 110-74-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 3 z 20082008-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2007 r. nr 110-73-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 2 z 20082008-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2007 r. nr 110-72-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 1 z 20082008-01-04

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 183

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. nr 115-2-2013 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski 2004 nr 56 poz. 924

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2004 r. nr 115-10-04 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski 2011 nr 47 poz. 524

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2011 r. nr 115-5-11 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski 2013 poz. 1013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. nr 115-11-13 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski 2012 poz. 378

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. nr 115-7-12 w sprawie nadania tytułu profesora


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.