Logowanie

Monitor Polski Nr 1, poz. 11 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2007 r. nr 115-10-07 o nadaniu tytułu profesora

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-01-04
Data wydania:2007-12-21
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2008-01-04

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 1, poz. 11 z 2008


11

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 grudnia 2007 r. nr 115-10-07 o nadaniu tytułu profesora Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) nadaję niżej wymienionym osobom: I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA: nauk chemicznych dr hab. Zbigniew Henryk KUDZIN dr hab. Jerzy Józef RADECKI dr hab. Marek Julian SAMOå dr hab. Maria Jolanta SZPAKOWSKA nauk ekonomicznych dr hab. Marian GÓRSKI dr hab. Janusz Wacław ÂWIERKOCKI nauk farmaceutycznych dr hab. Justyn OCHOCKI

Monitor Polski Nr 1 nauk fizycznych dr hab. Igor KOSACKI dr hab. Marek Wojciech LANKOSZ dr hab. Czesław Kazimierz PAWLACZYK dr hab. Janusz Andrzej ZABIEROWSKI nauk matematycznych dr hab. Jan Antoni KUBARSKI dr hab. Piotr ZGLICZY¡SKI nauk medycznych dr hab. Jerzy ARENDT                — 7 — dr hab. Marek CZOSNYKA dr hab. Adam Józef KISIEL dr hab. Jacek Krzysztof KRU˚ELECKI dr hab. Marek Antoni KSIĄ˚EK dr hab. Jan MAGOTT dr hab. Czesław MIEDZIAŁOWSKI dr hab. Józef PASKA dr hab. Jan Walenty PILARCZYK dr hab. Maria Wiesława RICHERT                Poz. 11


dr hab. Bronisław Zbigniew TOMCZUK nauk wojskowych dr hab. Mariusz WIATR dr hab. Jerzy Michał WOLANIN II. TYTUŁ PROFESORA: sztuk muzycznych Roman Klemens GRUCZA sztuk plastycznych Dorota GRYNCZEL Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

dr hab. Elżbieta Maria BANDURSKA-STANKIEWICZ dr hab. Janina Alicja KAMI¡SKA dr hab. Maciej KINALSKI dr hab. Jan Andrzej WALEWSKI dr hab. Andrzej Kazimierz WICZKOWSKI dr hab. Katarzyna WIECZOROWSKA-TOBIS nauk rolniczych dr hab. Jerzy Wojciech DĄBKOWSKI dr hab. Janusz Aleksander HERMANN dr hab. Marek SIKORA dr hab. Mirosław WYSZKOWSKI nauk technicznych dr hab. Tadeusz Michał BERLICKI dr hab. Tadeusz BOHDAL

pobierz plik

Monitor Polski Nr 1, poz. 11 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 15 z 20082008-01-04

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 14 z 20082008-01-04

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących prowadzenia negocjacji programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 z Komisją Europejską

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 13 z 20082008-01-04

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 12 z 20082008-01-04

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie raportu oceniającego postęp osiągnięty w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 10 z 20082008-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2007 r. nr 115-9-07 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 9 z 20082008-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2007 r. nr 1130-12-07 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 8 z 20082008-01-04

  Postanowienie Przezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2007 r. nr 1131-54-07 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 7 z 20082008-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2007 r. nr 112-82-07 o nadaniu stopnia generała dywizji

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 6 z 20082008-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2007 r. nr 110-76-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 5 z 20082008-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2007 r. nr 110-75-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 4 z 20082008-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2007 r. nr 110-74-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 3 z 20082008-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2007 r. nr 110-73-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 2 z 20082008-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2007 r. nr 110-72-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 1 z 20082008-01-04

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 183

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. nr 115-2-2013 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski 2004 nr 56 poz. 924

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2004 r. nr 115-10-04 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski 2011 nr 47 poz. 524

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2011 r. nr 115-5-11 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski 2013 poz. 1013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. nr 115-11-13 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski 2012 poz. 378

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. nr 115-7-12 w sprawie nadania tytułu profesora


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.