Logowanie

Monitor Polski Nr 13, poz. 140 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-12
Data wydania:2010-02-24
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-03-12

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 13, poz. 140 z 2010


Monitor Polski Nr 13                — 507 —                Poz. 140


140

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 lutego 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje: W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie;

2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy;

3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce;

1)

4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;

5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Głogowie;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Goleniowie;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Pogórza w Krakowie;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Muszynie;

11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Olkuszu;

12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu;

13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Złotoryi. Minister Sprawiedliwości: w z. S. Chmielewski

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 13, poz. 140 z 2010 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.