Logowanie

Monitor Polski Nr 46, poz. 640 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-06-30
Data wydania:2010-06-10
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-06-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 46, poz. 640 z 2010


Monitor Polski Nr 46                — 2305 —                Poz. 640


640

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 czerwca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje: W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;

2) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;

3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej;

4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;

5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kielcach;

6) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;

7) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;

8) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Płocku;

9) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Radomiu;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bytomiu;

1)

11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Choszcznie;

12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Goleniowie;

13) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grójcu;

14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim;

15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Limanowej;

16) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Łobzie;

17) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli;

18) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Płońsku;

19) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej;

20) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim;

21) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Staszowie;

22) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie;

23) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu;

24) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie;

25) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;

26) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żarach. Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 46, poz. 640 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 647 z 20102010-06-30

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w teminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 646 z 20102010-06-30

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 21 czerwca 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 645 z 20102010-06-30

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 644 z 20102010-06-30

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 643 z 20102010-06-30

  Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego wraz z określeniem nazw nadawanych stopni

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 642 z 20102010-06-30

  Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 641 z 20102010-06-30

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2009 r. przypadających na jednego mieszkańca

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 639 z 20102010-06-30

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, z serii "Wielkie bitwy" - Grunwald i Kłuszyn, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 638 z 20102010-06-30

  Zarządzenie Nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 637 z 20102010-06-30

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 636 z 20102010-06-30

  Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.