Logowanie

Monitor Polski Nr 46, poz. 642 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-06-30
Data wydania:2010-02-22
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-06-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 46, poz. 642 z 2010


Monitor Polski Nr 46                — 2307 —                Poz. 642


642

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) ogłasza się uchwały Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie zawieszenia uprawnień do nadawania stopni niektórym jednostkom organizacyjnym, stanowiące załączniki nr 1—8 do niniejszego obwieszczenia. Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: T. Kaczorek

Załączniki do obwieszczenia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 22 lutego 2010 r. (poz. 642)

Załącznik nr 1

UCHWAŁA Nr 1 CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zawieszenia uprawnienia do nadawania stopnia doktora Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) uchwala się, co następuje: §

1. Zawiesza się na czas określony do lat 3, tj. do dnia 31 marca 2012 r., uprawnienie Wydziałowi Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia. §

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: T. Kaczorek

Załącznik nr 2

UCHWAŁA Nr 2 CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zawieszenia uprawnienia do nadawania stopnia doktora Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) uchwala się, co następuje: §

1. Zawiesza się na czas określony do lat 3, tj. do dnia 31 marca 2012 r., uprawnienie Wydziałowi Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia. §

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: T. Kaczorek

Monitor Polski Nr 46                — 2308 —                Poz. 642


Załącznik nr 3

UCHWAŁA Nr 3 CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zawieszenia uprawnienia do nadawania stopnia doktora Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) uchwala się, co następuje: §

1. Zawiesza się na czas określony do lat 3, tj. do dnia 31 marca 2012 r., uprawnienie Instytutowi Badań Edukacyjnych w Warszawie do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. §

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: T. Kaczorek

Załącznik nr 4

UCHWAŁA Nr 4 CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zawieszenia uprawnienia do nadawania stopnia doktora Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) uchwala się, co następuje: §

1. Zawiesza się na czas określony do lat 3, tj. do dnia 31 marca 2012 r., uprawnienie Wydziałowi Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce. §

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: T. Kaczorek

Załącznik nr 5

UCHWAŁA Nr 5 CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zawieszenia uprawnienia do nadawania stopnia doktora Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) uchwala się, co następuje: §

1. Zawiesza się na czas określony do lat 3, tj. do dnia 31 marca 2012 r., uprawnienie Wydziałowi Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia. §

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: T. Kaczorek

Monitor Polski Nr 46                — 2309 —                Poz. 642


Załącznik nr 6

UCHWAŁA Nr 6 CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zawieszenia uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) uchwala się, co następuje: §

1. Zawiesza się na czas określony do lat 3, tj. do dnia 31 marca 2012 r., uprawnienie Wydziałowi Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. §

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: T. Kaczorek

Załącznik nr 7

UCHWAŁA Nr 7 CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zawieszenia uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) uchwala się, co następuje: §

1. Zawiesza się na czas określony do lat 2, tj. do dnia 31 marca 2011 r., uprawnienia Wydziałowi Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. §

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: T. Kaczorek

Załącznik nr 8

UCHWAŁA Nr 8 CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zawieszenia uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) uchwala się, co następuje: §

1. Zawiesza się na czas określony do lat 3, tj. do dnia 30 czerwca 2012 r., uprawnienia Wydziałowi Fortepianu, Klawesynu i Organów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie instrumentalistyka. §

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: T. Kaczorek

pobierz plik

Monitor Polski Nr 46, poz. 642 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 647 z 20102010-06-30

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w teminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 646 z 20102010-06-30

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 21 czerwca 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 645 z 20102010-06-30

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 644 z 20102010-06-30

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 643 z 20102010-06-30

  Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego wraz z określeniem nazw nadawanych stopni

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 641 z 20102010-06-30

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2009 r. przypadających na jednego mieszkańca

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 640 z 20102010-06-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 639 z 20102010-06-30

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, z serii "Wielkie bitwy" - Grunwald i Kłuszyn, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 638 z 20102010-06-30

  Zarządzenie Nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 637 z 20102010-06-30

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 636 z 20102010-06-30

  Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.