Logowanie

Monitor Polski Nr 51, poz. 683 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-07-26
Data wydania:2010-07-19
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-07-26

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 51, poz. 683 z 2010


Monitor Polski Nr 51                — 2524 —                Poz. 683


683

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 lipca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje: W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie;

2) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy;

3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;

4) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;

5) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;

6) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;

7) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie;

8) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;

9) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;

1)

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bytowie;

11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej;

12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku;

13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie;

14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jaworznie;

15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kaliszu;

16) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach;

17) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lubinie;

18) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nysie;

19) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim;

20) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach;

21) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich;

22) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim;

23) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tucholi;

24) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Węgrowie;

25) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim. Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 51, poz. 683 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 690 z 20102010-07-26

  Wyrok Trybinału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2010 r. sygn. akt Kp 9/09

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 689 z 20102010-07-26

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 688 z 20102010-07-26

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 687 z 20102010-07-26

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 686 z 20102010-07-26

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 685 z 20102010-07-26

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 684 z 20102010-07-26

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 682 z 20102010-07-26

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 681 z 20102010-07-26

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 680 z 20102010-07-26

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 30 zł, upamiętniających "Polski sierpień 1980", oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 679 z 20102010-07-26

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" - Warszawa, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 678 z 20102010-07-26

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, upamiętniających 90. rocznicę Bitwy Warszawskiej, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 677 z 20102010-07-26

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" - Trzemeszno, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 676 z 20102010-07-26

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci Henryka Wieniawskiego w 175. rocznicę Jego urodzin

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 675 z 20102010-07-26

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci Jana Karskiego w 10. rocznicę Jego śmierci

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.