Logowanie

Monitor Polski Nr 60, poz. 791 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2010 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-25
Data wydania:2010-08-18
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-08-25

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 60, poz. 791 z 2010


Monitor Polski Nr 60                — 3334 —                Poz. 791


791

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2010 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224 i Nr 134, poz. 903) ogłasza się, że od dnia 1 września 2010 r. kwota przychodu odpowiadająca:

1) 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2010 r. wynosi 2 238,50 zł;

2) 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2010 r. wynosi 4 157,30 zł.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: w z. M. Boryczka

pobierz plik

Monitor Polski Nr 60, poz. 791 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 60, poz. 792 z 20102010-08-25

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2010 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Nr 60, poz. 790 z 20102010-08-25

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Nr 60, poz. 789 z 20102010-08-25

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 60, poz. 788 z 20102010-08-25

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie listy akredytowanych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań potwierdzających spełnianie przez nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE" wymagań określonych dla tych nawozów w odrębnych przepisach

 • Monitor Polski Nr 60, poz. 787 z 20102010-08-25

  Zarządzenie Nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.