Logowanie

Monitor Polski Nr 64, poz. 832 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Nr 9/2010/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-15
Data wydania:2010-09-09
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-09-15

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 64, poz. 832 z 2010


Monitor Polski Nr 64                — 3423 —                Poz. 832


832

KOMUNIKAT Nr 9/2010/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 9 września 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy refeWaluta kraju dolar amerykański dolar australijski dolar kanadyjski dolar nowozelandzki euro forint węgierski frank szwajcarski ≤ 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat ≤ 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat ≤ 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat ≤ 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat ≤ 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat ≤ 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat ≤ 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat Okres spłaty ≤ 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat rencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 września 2010 r. do dnia 14 października 2010 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego): Symbol waluty USD AUD CAD NZD EUR HUF CHF Stopa CIRR 1,78 2,47 3,10 5,42 2,65 3,17 3,34 5,40 1,98 2,60 3,13 7,88 1,43 1,66 1,92 2,25 2,98 3,57 1,15 1,32 1,53 3,80 1,72 1,75 2,16 3,44 2,93 3,06 3,45 5,27 6,27

funt brytyjski

GBP

jen japoński korona czeska korona duńska korona norweska korona szwedzka won koreański złoty polski

JPY CZK DKK NOK SEK KRW PLN

Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego: w z. W. Wierzbicki

pobierz plik

Monitor Polski Nr 64, poz. 832 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 64, poz. 831 z 20102010-09-15

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 września 2010 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 64, poz. 830 z 20102010-09-15

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 64, poz. 829 z 20102010-09-15

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 64, poz. 828 z 20102010-09-15

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 64, poz. 827 z 20102010-09-15

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 3 września 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 64, poz. 826 z 20102010-09-15

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 64, poz. 825 z 20102010-09-15

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 25 zł i 100 zł, upamiętniających 25. rocznicę powstania Trybunału Konstytucyjnego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 64, poz. 824 z 20102010-09-15

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" - Kalwaria Zebrzydowska, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.