Logowanie

Monitor Polski Nr 87, poz. 1016 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-11-19
Data wydania:2010-11-19
Data wejscia w życie:2010-11-19
Data obowiązywania:2010-11-19

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 87, poz. 1016 z 2010


Monitor Polski Nr 87                — 4790 —                Poz. 1016


1016

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 listopada 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje: §

1. W okresie od dnia 22 listopada 2010 r. do dnia 18 listopada 2011 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, zwany dalej „PKW”, o liczebności do 250 żołnierzy i pracowników wojska od dnia 22 listopada 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. i do 50 żołnierzy i pracowników wojska od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 18 listopada 2011 r. § 2.

1. PKW działa w składzie Sił Unii Europejskiej biorących udział w operacji ALTHEA w Bośni i Hercegowinie mającej na celu implementację wojskowych aspektów Porozumienia z Dayton związanych z utrzymaniem pokoju i bezpieczeństwa na obszarze Bośni i Hercegowiny.

2. PKW może zostać użyty na obszarze Republiki Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w celu wzmocnienia Sił Międzynarodowych nadzorujących przestrzeganie porozumienia pokojowego przez strony konfliktu w Republice Kosowo. § 3.

1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Sił Unii Europejskiej.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej. §

4. Za współpracę z kierowniczymi organami Unii Europejskiej w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej. §

5. Uzbrojenie i sprzęt wojskowy PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. §

6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 87, poz. 1016 z 2010 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.