Logowanie

Monitor Polski Nr 87, poz. 1028 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-11-19
Data wydania:2010-11-09
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-11-19

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 87, poz. 1028 z 2010


Monitor Polski Nr 87                — 4803 —                Poz. 1028


1028

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 listopada 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje: W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie;

2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej;

3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy;

1)

4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie;

5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gryfinie;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Otwocku;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Radomsku;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie;

11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie;

12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żywcu.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364.

Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 87, poz. 1028 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 1029 z 20102010-11-19

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 1027 z 20102010-11-19

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 1026 z 20102010-11-19

  Zarządzenie Nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zniesienia Rady do Spraw Zrównoważonego Rozwoju

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 1025 z 20102010-11-19

  Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 1024 z 20102010-11-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 1023 z 20102010-11-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2010 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 1022 z 20102010-11-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 1021 z 20102010-11-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 1020 z 20102010-11-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 1019 z 20102010-11-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 1018 z 20102010-11-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2010 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 1017 z 20102010-11-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 1016 z 20102010-11-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.